fyzicko-geografické vymezenízařízení na zpracování odpadustaré ekologické zátěžePŮDA A PŮDNÍ TYPY

administrativní členění kraje          

 

administrativní členění státu

 

geologická stavba     

O Atlase životního prostředí Libereckého kraje

Cílem Atlasu životního prostředí Libereckého kraje je informovat odbornou, laickou a hlavně školskou veřejnost o stavu životního prostředí v Libereckém kraji, o jeho změnách za poslední období a v některých aspektech i o očekávaném vývoji do budoucna.

 

Stránky doprovází k tištěnou publikaci Atlas životního prostředí Libereckého kraje, vydanou v roce 2008. Úroveň odbornosti byla volena tak, aby atlas byl prospěšný jak laikům nebožákům základních škol, tak i odbornější veřejnosti a středoškolským i vysokoškolským studentům. Aktuálnost použitých dat je uvedena u každé mapy nebo tabulky.

 

Atlas je členěn na tematické bloky po jednotlivých oblastech životního prostředí. Najdete zde náměty k přemýšlení, terminologii používanou v dané oblasti a v rámci možností také zdůraznění specifik Libereckého kraje.

 

 


geomorfologieOCHRANA OVZDUŠÍPŘÍRODA A KRAJINAlesní hopodářství