Vítáme Vás na geoportále provozovaném resortem životního prostředí a zemědělství na Libereckém kraji. Můžete zde očekávat zejména mapové úlohy z oblasti životního prostředí, zemědělství a povodňové ochrany. Věnujeme se popularizaci těchto oblastí pro veřejnost a hledáme nové možnosti pro práci s mapou. Mapy a hry je nová výzva pro všechny formy práce s mapou - papírovou, elektronickou nebo její využití při outdoorových hrách.
 

« Zpět

INSPIRE, COPERNICUS A MÍSTNÍ AGENDA 21

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, který spolupořádáme s CENIÍ, českou informační agenturou životního prostředí, k tématům INSPIRE, Copernicus a místní Agenda 21. Cílem je informování krajských pracovníků a zástupců místních samospráv v územní působnosti kraje jak o povinnostech, které z těchto témat plynou, tak i příležitostech, které nabízí. Seminář proběhne v úterý 27. září 2016 od 13.00 do 15:30 v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje (vchod do budovy C). Je možné účastnit se celého semináře, nebo jen vybraných tematických bloků. Volně bude navazovat na seminář  Geografická data pro veřejnou správu (ve spolupráci s ČÚZK), který se na stejném místě bude konat v čase 9:00 až 12:30.

Kontaktními osobami Libereckého kraje pro tuto akci jsou za INSPIRE a Copernicus Ing. Irena Košková (739 541 626, irena.koskova@kraj-lbc.cz), a za místní Agendu 21 Ing. Ivana Ptáčková (485 226 577, ivana.ptackova@kraj-lbc.cz). 


MAPY KOLEM NÁS

Informace o akci MAPY KOLEM NÁS byly přesunuty na stránky našeho webu Atlas Libereckého kraje, který se na aktivity kolem vzdělávání specializuje: 
http://atlas.kraj-lbc.cz/mapy-kolem-nas

 

MAPY KOLEM NÁS 2018

 

MAPY KOLEM NÁS 2017

Zveme všechny příznivce map a nových technologií na akci Mapy kolem nás, které se budou konat v Krajské vědecké knihovně. Hlavními organizátorem akce je Liberecký kraj, rezort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova, ve spolupráci s odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.  Akce se koná ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci. Program najdete v přiloženém letáku. Stav registrace na akci je zde: https://goo.gl/gbnjKE. Registrace je spuštěna od pondělí 11.9.2017.

Od mapy k hernímu světu

 

 

  
Jsme partnery projektu pro tvorbu národní kartografické sítě