Detail knihovny

 Místní lidová knihovna v Černousech
Kontaktní údaje
Poštovní adresa:Černousy 47, 463 73 Habartice
Telefon:482 345 065 (OU)
E-mail:knih.cernousy2004@volny.cz
WWW:http://www.knihovnacernousy.webk.cz/
On-line katalog:http://reks.kvkli.cz/katalog/cernousy/baze.htm
Vedoucí knihovny:Libuše Zaunarová
Evidenční číslo knihovny:2737
Otevírací doba
pondělí:14.00 - 16.00
středa:15.00 - 17.00
Údaje o zřizovateli
Zřizovatel:obec Černousy
E-mail zřizovatele:obec_cernousy@volny.cz
WWW zřizovatele:http://www.webpark.cz/cernousy/
Další údaje
Knihovní systém:Clavius REKS
Internet:ano
Knihovna pověřená výkonem regionálních funkcí:KVK Liberec