Detail knihovny

 Místní knihovna ve Všelibicích
Kontaktní údaje
Poštovní adresa:Všelibice 65, 463 48 Všelibice
Telefon:485 148 835 (OU)
E-mail:knihovna@vselibice.cz
WWW:http://www.vselibice.cz
On-line katalog:http://reks.kvkli.cz/katalog/vselibice/baze.htm
Vedoucí knihovny:Bc. Martina Sluková
Evidenční číslo knihovny:1642
Otevírací doba
čtvrtek:16.00 - 18.00
Údaje o zřizovateli
Zřizovatel:Obec Všelibice
E-mail zřizovatele:vselibice@quick.cz
WWW zřizovatele:http://www.vselibice.cz/
Další údaje
Knihovní systém:Clavius REKS
Internet:ano
Knihovna pověřená výkonem regionálních funkcí:KVK Liberec