Detail knihovny

 Místní knihovna Zdislava
Kontaktní údaje
Poštovní adresa:Zdislava 12, 463 53 Křižany
Telefon:485 178 172 (OÚ),
E-mail:knihovna@obeczdislava.cz
WWW:http://www.zdislava.knihovna.cz
On-line katalog:http://reks.kvkli.cz/katalog/zdislava/baze.htm
Vedoucí knihovny:Pavla Kůželová
Evidenční číslo knihovny:5185
Otevírací doba
čtvrtek:14.00 - 18.00
Údaje o zřizovateli
Zřizovatel:Obec Zdislava
E-mail zřizovatele:podatelna@obeczdislava.cz
WWW zřizovatele:http://obeczdislava.cz
Další údaje
Knihovní systém:Clavius REKS
Internet:ano
Knihovna pověřená výkonem regionálních funkcí:KVK Liberec
Přílohy
Knihovní řád
Zajímavé odkazy pro uživatele knihovny