Detail knihovny

 Místní knihovna v Přibyslavicích
Kontaktní údaje
Poštovní adresa:Vrtky, 463 48 Všelibice
Telefon:484 148 835 (OU)
E-mail:mk-pribyslavice@vselibice.cz
On-line katalog:http://reks.kvkli.cz/katalog/pribyslavice/baze.htm
Vedoucí knihovny:Dáša Knesplová
Evidenční číslo knihovny:1643
Otevírací doba
pondělí:17.00 - 19.00 (internet dle dohody)
Údaje o zřizovateli
Zřizovatel:Obec Všelibice
E-mail zřizovatele:vselibice@quick.cz
WWW zřizovatele:http://www.vselibice.cz/
Další údaje
Knihovní systém:Clavius REKS
Internet:ano
Knihovna pověřená výkonem regionálních funkcí:KVK Liberec