Detail knihovny

 Místní lidová knihovna v Dětřichově
Kontaktní údaje
Poštovní adresa:Dětřichov 2, 464 01 Frýdlant
Telefon:482 317 042 (OU)
E-mail:knihovna@detrichov.net
WWW:http://detrichovknihovna.webk.cz
On-line katalog:http://reks.kvkli.cz/katalog/detrichov/baze.htm
Vedoucí knihovny:Miroslava Kohoutová
Evidenční číslo knihovny:1573
Otevírací doba
pondělí:16.00 - 19.00
Údaje o zřizovateli
Zřizovatel:Obec Dětřichov
E-mail zřizovatele:obec@detrichov.net
WWW zřizovatele:http://www.detrichov.net/
Další údaje
Knihovní systém:Clavius REKS
Internet:ano
Knihovna pověřená výkonem regionálních funkcí:KVK Liberec
Fotografie

Knihovna po rekonstrukci 2011

Oddělení pro dospělé

Internet pro veřejnost

Dětské oddělení