Detail knihovny

 Obecní knihovna Bílá - pobočka Vlčetín
Kontaktní údaje
Poštovní adresa:Vlčetín 43, 463 43 Český Dub
Telefon:482 727 061 (OU)
E-mail:vlcetinknihovna@seznam.cz
WWW:http://www.bila.knihovna.cz/knihovny-obce-bila/
On-line katalog:http://reks.kvkli.cz/katalog/vlcetin/baze.htm
Vedoucí knihovny:Eva Bartošová
Evidenční číslo knihovny:3525
Otevírací doba
středa:16.30 - 18. 30
Údaje o zřizovateli
Zřizovatel:Obec Bílá
E-mail zřizovatele:ou_bila@volny.cz
WWW zřizovatele:http://www.ou-bila.cz/obec/knihovny/default.aspx
Další údaje
Knihovní systém:Clavius REKS
Internet:ano
Knihovna pověřená výkonem regionálních funkcí:KVK Liberec