Detail knihovny

 Místní knihovna ve Stráži nad Nisou
Kontaktní údaje
Poštovní adresa:Schwarzova 262, 463 03 Stráž nad Nisou
Telefon:482 726 880 (OU)
E-mail:knihovnastraz@volny.cz
WWW:http://knihovnastraznadnisou.webk.cz/
On-line katalog:http://reks.kvkli.cz/katalog/straznadnisou/baze.htm
Vedoucí knihovny:Marie Vajdová, Marie Šmídová
Evidenční číslo knihovny:3132
Otevírací doba
čtvrtek:12.30 - 18.00
Údaje o zřizovateli
Zřizovatel:Obec Stráž nad Nisou
E-mail zřizovatele:ou1_straz@volny.cz
WWW zřizovatele:http://www.straznnis.cz/
Další údaje
Knihovní systém:Clavius
Internet:ano
Knihovna pověřená výkonem regionálních funkcí:KVK Liberec