Detail knihovny

 Místní knihovna v Habarticích
Kontaktní údaje
Poštovní adresa:Habartice 191, 463 73 Habartice
Telefon:482 345 024 (OU)
E-mail:knihovnahabartice@volny.cz
WWW:http://www.knihovnahabartice.webk.cz
On-line katalog:http://reks.kvkli.cz/katalog/habartice/baze.htm
Vedoucí knihovny:Pavlína Bláhová
Evidenční číslo knihovny:1411
Otevírací doba
středa:14.00-17.00
Údaje o zřizovateli
Zřizovatel:Obec Habartice
E-mail zřizovatele:habartice.city@quick.cz
WWW zřizovatele:http://www.obechabartice.cz/index.htm
Další údaje
Knihovní systém:Clavius REKS
Internet:ano
Knihovna pověřená výkonem regionálních funkcí:KVK Liberec
Fotografie

Nové prostory knihovny

Místa k posezení

Knihovní fond

Internet