Detail knihovny

 Místní knihovna v Radimovicích
Kontaktní údaje
Poštovní adresa:Radimovice 47, 463 44 Sychrov
Telefon:495 146 101 (OU)
E-mail:knihovna.radimovice@seznam.cz
WWW:http://www.knihovna.radimovice.cz
On-line katalog:http://www.knihovna.radimovice.cz/katalog.php
Vedoucí knihovny:Fraňková Ludmila
Evidenční číslo knihovny:1374
Otevírací doba
pátek:14.30 - 18.30
Údaje o zřizovateli
Zřizovatel:Obec Radimovice
E-mail zřizovatele:info@radimovice.cz
WWW zřizovatele:http://www.radimovice.cz/
Další údaje
Knihovní systém:Clavius
Internet:ano
Knihovna pověřená výkonem regionálních funkcí:KVK Liberec
Fotografie

Noc s Andersenem 2012

Noc s Andersenem 2012

Interiér knihovny
Přílohy
Knihovní řád