LIBERECKÝ KRAJ V RÁMCI ADMINISTRATIVNÍHO USPOŘÁDÁNÍ STÁTU

Ke konci roku 2007 měl Liberecký kraj celkem 433 948 obyvatel (4,2 % z České republiky). Podle tohoto ukazatele je tak druhý nejmenší.
Průměrná hustota 137,2 obyvatel na km2 mírně převyšuje republikový průměr. 
Podíl městského obyvatelstva činil 78,6 %. Méně urbanizován je pouze okres Semily, kde bydlelo ve městech jen 59,1 % obyvatel.

Hlavním centrem kraje je téměř stotisícový Liberec. Druhým největším městem je Jablonec nad Nisou, který počtem obyvatel nepatrně překročil 45 tisícovou hranici. 

   

pojmy

Obec

Základní územní samosprávné společenství občanů. Tvoří územní celek, který je vymezen hranicí.

Obec s rozšířenou působností (ORP)

Typ obcí vykonávajících státní správu v přenesené působnosti. Jsou obcemi s nejširším rozsahem výkonu státní správy v přenesené působnosti.

Obec s pověřeným obecním úřadem (POU)

Obec, na kterou stát přenáší část svých pravomocí. Rozsah pravomocí je menší jak u obce s rozšířenou působností. Obec s pověřeným obecním úřadem vždy spadá do správního obvodu obce s rozšířenou působností.

Město

je obec, které byl na základě zákona o obcích udělen statut města.

Euroregion

je funkční územní celek v Evropě v příhraničních oblastech sousedních států

Klasifikace NUTS

mezinárodní standard zavedený Statistickým úřadem Evropských společenství pro potřeby klasifikování jednotné struktury územních jednotek na šesti úrovních

klicova slova

samospráva (local government)
státní správa (state administration)
Liberecký kraj (Liberec Region)
krajský úřad (regional authority)
obec s rozšířenou působností (municipality with extended competencies)

Pojmy

  

NUTS - Statistické územní jednotky Evropské unie

NUTS 0 - stát [Česká republika]
NUTS 1 - velký územní celek [Česká republika]
NUTS 2 - regiony soudržnosti [v ČR je celkem 8 regionů, Liberecký kraj patří do NUTS Severovýchod]
NUTS 3 - kraje [v ČR je 14 krajů]
NUTS 4 - okresy [v ČR je 91 okresů, z toho na území Libereckého kraje jsou 4 okresy: Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily]
NUTS 5 - obce [v ČR je celkem 6 249 obcí, z toho na území Libereckého kraje 215 obcí]
 

ZAHRAJ SI

Procvič, kde který kraj je...
 Hra Administrativní uspořádání kraje

 

aDMINISTRATIVNÍ USPOŘÁDÁNÍ STÁTU