ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 

odrazka vodní a lesní hospodářství  (odborný garant: Ing. Karel Pop):  37a/Alesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa  (Info k aktualizaci dat z ÚHUL: ÚHÚL provádí aktualizaci dat ÚAP každý sudý rok, Aktualizace dat k 31.12.2022).
Kontrola aktuálnosti dat: 18.4.2024, Karel Pop 

 odrazka povodňová ochrana (odborný garant: Ing. Tetiana Brazhnyk, Ing. Zdeněk Madej, Ing. Hana Stárková): 50a/A - záplavová území včetně aktivních zón; 53a/A - území zvláštní povodně pod vodním dílem   (Aktualizace dat 04/2024)
Kontrola aktuálnosti dat:  18.4.2024, Zdeněk Madej

 odrazka ochrana přírody (odborný garant: Bc. Pavel Bulíř):  27a/A - maloplošná zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma; 30/A - přírodní park (Aktualizace dat 04/2024)

Kontrola aktuálnosti dat:  11.4.2024, Pavel Bulíř

 odrazka IPPC a havárie (odborný garant: Bc. Kateřina Svačinková): 84/A - objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami; 109/A - vymezené zóny havarijního plánování (Aktualizace dat 04/2024)
Kontrola aktuálnosti dat: 11.4.2024, Kateřina Svačinková

odrazka odpadové hospodářství (odborný garant:  Ing. Zuzana Hellerová): 85/A - skládka, včetně ochranného pásma; 86/A - spalovna, včetně ochranného pásma a zpracování biologicky rozložitelného odpadu; 87/A - zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu, včetně ochranného pásma (Aktualizace dat 04/2024)
Kontrola aktuálnosti dat: 12.4.2024 Zuzana Hellerová 

 

Data pro ÚAP

Mapová aplikace, která prezentuje poskytovaná geografická data.

 

POSLEDNÍ AKTUALIZACE DAT

31.3.2022

Aktuazace dat ÚSES (regionál, nadregionál) - zdroj ZÚR LK. Včetně stahování.
Přidáno 6 toků do návrhové vrstvy záplavových území.

 

20.6.2021

Aktuazace dat záplavových území na území Povodí Labe + aktualizace dat návrhů záplav.

 

11.9.2020

Aktuazace akt.zóny Lužické Nisy v Bílém Kostele.

 

10.9.2020

Aktualizace dat: záplavy (Jeřmanický potok, Údolský potok, Jizerka, oprava Ploučnice Stráž pR), nově v návrzích Mumlava. Kompeltní revize vrstev odpadového hospodářství a havárií. 

 

8.4.2019

Aktualizace dat záplav: Jizera od hranic Libereckého kraje po ř.km. 92,775, Smědá v oblasti obce Višňová - Minkovice (jen Q5 a Q20). Do návrhových vymezení byl přidám úsek na Jizeře v oblasti obce Malá Skála.

 

4.12.2018

Aktualizace dat záplav: Ploučnice ve Stráži pR, Šenovský potok, Mohelka, Harcovský potok

 

9.5.2018

Byla provedena revize dat záplav a provedeny tyto změny a doplnění dat, včetně souvisejících dokumentů: 

  • aktualizace dat pro Mšenský potok, Olešku (frýd.), Svitávku a  Šporku
  • do návrků záplav k projednávání byla přidána data: Šenovský potok, Ploučnice ve Stráži, dolní úsek Jizery

 

3. 5. 2018 Návrhy stanovení záplav - Jizera, Ploučnice

Do návrhů záplavových území přidán úsek Ploučnice ve Stráži pod Ralskem a dolní úsek Jizery 

 

25.1.2018 Návrhy stanovení záplav

Do vrstvy návrhových záplavových území byly přidány návrhy toků: Jizerka, Mšenský potok, Vítkovský potok, Jeřmanický potok a Údolský potok.

 

APLIKACE PRO PRÁCI S DATY

odrazka VÝDEJNÍ DATOVÝ PORTÁL

Pro stahování geografických dat ve formátu SHP volně, v režimu ÚAP a režimu veřejná správa. Adresa: https://geoportal.kraj-lbc.cz/vydej/.

odrazka METAINFORMAČNÍ KATALOG MICKA

Metainformační katalog sloužící k vyhledávání dat podle rozličných kritérií (poloha, klíčová slova...). Splňuje požadavky INSPIRE a jeho obsah je harvestován na národní geoportál INSPIRE:
https://geoportal.gov.cz/
Editační oprávnění k metainformačnímu katalogu nastavuje správce. Napište prosím požadavek. 

POZOR. Metainformační katalog změnil svou adresu. Aktuální je pouze katalog na výše uvedené adrese https://ng-geoportal.kraj-lbc.cz/micka/ 

 

Školení práce s geoportálem

 

Śkolení připravujeme na míru, podle aktuálních požadavků. V nejbližší době nepřipravujeme další školení uživatelů
Před školením je nutné mít založen uživatelský účet. Postup vytvoření v manuálu.

Příprava a editace vlastních dat na geoportále

Připravovat vlastní data mohou pouze zaregistrovaní uživatelé geoportálu. Editační vrstvy jsou aktuálně přidány v projektech: Ochrana přírody, Voda a Povodňová mapa. Manuál k práci s geportálem najdete zde. Data lze z databáze geoportu stáhnout a použít je pro další účely (předání, desktop gis...)
 

 

Mapová kompozice

Data pro ÚAP

Byla spuštěna nová mapová aplikace, která prezentuje geografická data poskytované odborem životního prostředí pro územně-analytické podklady obcím. Data je možné si stáhnout prostřednoctvím mapové aplikace Výdej dat: https://geoportal.kraj-lbc.cz/vydej

 

Data katastru nemovitostí

Stav digitalizace dat katastru nemovitostí najdete zde na webu ČÚZK. Dle stavu digitalizace můžete využívat různé mapové podklady na geoportále - data ze serveru (aktualizace 1/4 roku), služby WMS z geoportálu ČUZK nebo definiční body parcel z RUIAN.

  

Územní plány obcí

Stav pořizování územních plánů obcí v Libereckém kraji najdete v mapové aplikaci kolegů z odboru územního plánování a stavebního řádu.