Krajina počítačové hry

Geografická data a GIS nemusí sloužit jen vážným věcem: pro vývojáře počítačových her z českého studia Bohemia Interactive je skutečná krajina inspirací a geodata zdrojem pro tvorbu originálních a rozsáhlých herních světů. V přednášce vývojáři představí postup přeměny reálné krajiny ve virtuální svět počítačové hry.

Koná se v rámci Dnů GIS, v pondělí 14.11.2016 od 15:30 do 16:30
Krajská vědecká knihovna v Liberci, 1.patro

 

REGISTRACE NA ROČNÍK 2016

Tak téměř plno! Už je možné připojit jen menší skupiny během pondělí a středy.  Kontaktujte nás mailem irena.koskova@kraj-lbc.cz, nebo telefonicky 485 226 412

DNY GIS LIBEREC 2016

Dny GIS 2016 v prostorách Krajské vědecké knihovny se budou konat v termínu od 14.  do 16. listopadu. Během pondělí a středy bude program přizpůsoben žákům a studentům ze škol v Libereckém kraji. V úterý budou pozváni starostové obcí, pracovníci povodňové ochrany a veřejné správy. Po celou dobu trvání je akce zdarma a otevřena i pro veřejnost.

Program pro školy se bude zaměřovat na využití GIS při ochraně životního prostředí a při řešení povodňové ochrany a přírodních katastrof. Pásmo bude provázeno praktickými demonstracemi jevů.

Samostatnou část budou tvořit praktické ukázky práce ochrany přírody. Návrat šelem do kraje. Co a jak s nálezovou databází ohrožených druhů. Poskládej si mě! Mapy nám pomáhají.

Bude představen koncept nového regionálního Atlasu životního prostředí a ukážeme, co s ním dělat. Jako každý rok se budeme také věnovat Mapách a hrám - ukážeme, jak mapy mohou zajímavou formou pomáhat při vzdělávání.

Po celou dobu akce bude probíhat 2. ročník malování Země příběhů. Zveme žáky, studenty i veřejnost, aby pomohly vytvořit obraz země, jakou by ji chtěly mít. Výtvarné vybavení bude zajištěno.

REGISTRACE ŠKOL bude zahájena 19.9.2016 od 8:00 na našem webu http://geoportal.kraj-lbc.cz/dny-gis.

RÁMCOVÝ PROGRAM najdete zde:  http://goo.gl/ihN3ro.

Registrace na malování Země příběhů je samostatně, najdete ji na druhém záložce dokumentu. Ale i neregistrovaní mohou přijít malovat. Kdokoliv, kdykoliv.

 

Během pondělního podvečera proběhne přednáška pro veřejnost. Oblíbený řečník Jaroslav Bengl z vývojového centra Google v Curychu nám prozradí, co nového se chystá a co vše bychom mohli využívat ze služeb Google a často o tom nevíme. Quo vadis, Google?

 

POZVÁNKA NA DNY GIS 2016

 

  

STAV REGISTRACÍ NA ROČNÍK 2016
 http://goo.gl/ihN3ro

   

VZPOMÍNKA NA ROČNÍK 2015

 

WEBY DNŮ GIS LIBEREC

FB kanál pro průběžnou komunikaci, posílání námětů i připomínek
http://www.facebook.com/dnygisliberec

Google+ kanál

Videokanál Dnů GIS
http://www.youtube.com/gisdayliberec

Web akce na Technické univerzitě
http://www.dnygis.cz/

 

ČLÁNKY O DNECH GIS

Znají nás i v USA: ESRI Arc Watch

http://www.esri.com/esri-news/arcwatch/0213/students-celebrate-gis-day-in-unique-ways