Fyzická mapa Libereckého kraje 

Znáš fyzickou geografii svého kraje? Ŕeky, města, pohoří, vodní plochy...  Není to lehké, se 3. obtížností budou zápasit i učitelé zeměpisu.
 

Města Libereckého kraje

Umísti správní města Libereckého kraje na správné území. Výběr měst je do úrovně sídelních měst obcí s pověřeným obecním úřadem.
 

Administrativní členění Libereckého kraje

Správně umísti plochy ůzemí obce s rozšířenou působností. Zdatnější to zvládnou i s natočenými objekty. 4 obtížnosti.
 

Administrativní členění České republiky 

Správné zařazení krajů na území České republiky. 3 obtížnosti. 
 

Státy Evropy 

Správné umísťování evropských států. 
 

Geomorfologické jednotky ČR