GEOLOGIEGEOLOGIE

Liberecký kraj má dávnou geologickou historii. Nejstarší horniny bychom mohli najít v okolí Rokytnice nad jizerou a jsou staré více než 500 miliónů let. Naopak mezi nejmladší horniny patří štěrky a štěrkopísky na mnoha místech kraje naplavené řekami v průběhu celých čtvrtohor. Zajímavostí jsou ale i štěrkopísky, které na našem území zanechal pevninský ledovec, a které mnohdy obsahují úlomky hornin až z daleké Skandinávie. Pestrost geologické stavby Libereckého kraje určují horniny prvohor (žuly Jizerských hor a další), druhohor (pískovce Českého ráje) i třetihorní sopečné horniny (například Trosky, Ralsko nebo Bukovec v Jizerských horách). 

SLOVNÍK

Pyroklastické horniny

vyvrhováním lávy ze sopky do vzduchu vzniká sopečný popel a struska doprovázená tzv. sopečnými bombami – většími úlomky sopečné horniny. Vzniklou horninu nazýváme pyroklastika.

Safír

modrá odrůda korundu – velice ceněného drahokamu; červená odrůda korundu se nazývá rubín.

Moréna

štěrkopískový materiál sunutý pod nebo před ledovcem. Vyznačuje se velkou pestrostí hornin a velikostí jejich úlomků (od písků až po metrové balvany).

 

Doba ledová – Glaciál

v geologické minulosti Země docházelo neustále k teplotním změnám; zatím poslední se odehrála na počátku čtvrtohor, kdy výrazné ochlazení vedlo ke vzniku ledovců. Ty největší – pevninské, se v dobách ledových (glaciálech) dostaly až do severních okrajů České republiky. V Libereckém kraji překrývaly celé Frýdlantsko a Hrádecko. Přes Jítravské sedlo se ledovec sunul do okolí Jablonného v Podještědí. Ve vysokých polohách hor vznikaly malé – horské ledovce. V České republice se vytvořily horské ledovce na Šumavě, v Hrubém Jeseníku a v Krkonoších. Po horském ledovci na úbočí Kotle v západních Krkonoších nám zbylo malé ledovcové Mechové jezírko, jediné v celé české části Krkonoš. Příroda v okolí jezírka je přísně chráněna a proto je do jeho okolí vstup zakázán.

GEOLOGICKÁ STAVBA LIBERECKÉHO KRAJE

Mapa představuje pouze předčtvrtohorní horniny, na kterých jsou ve skutečnosti často uloženy další sedimenty přinesené řekami, ledovcem nebo větrem.

Nejvýznamnějším zlomem kraje je tzv. lužická porucha – hluboký zlom, který má směr SZ-JV, začíná již u německých Dráždan a sledujeme ho až k Jičínu. 

 

geologie

geologické členění