geomorfologieGEOMORFOLOGIE

 

Reliéf Libereckého kraje je pestrý. Kraj rozděluje Ještědsko-kozákovský hřbet, který je vlastně pokračováním Lužických hor. Velkou část Českolipska a Turnovsko řadíme k České tabuli. Charakteristická jsou pro ni pískovcová skalní města, ale i široká údolí řek a tu a tam roztroušené vrcholy třetihorních sopek. V hornatiny Jizerských hor a Krkonoš bychom nalezli nejvyšší hory kraje. Nejnižší místa skrývá Frýdlantský výběžek na severu.

VYŠŠÍ GEOMORFOLOGICKÉ JENOTKY V ČESKÉ REPUBLICE

geomorfologie CR

Geomorfologie

je věda o zemských tvarech – jejich původu, vývoji, formách a prostorovém rozmístění.

Kras

jsou tvary reliéfu země, které vznikají rozpouštěním tzv. krasových hornin. Mezi ně řadíme především vápenec, ale i dolomit nebo sádrovec. Známými tvary krasu jsou jeskyně, propasti, závrty, ponory a vývěry vodních toků a další.

Pseudokras (nepravý kras)

jsou takové tvary, které jsou nápadně podobné krasovým (jeskyně, ponorné toky, závrty, propasti), ale vznikají v nerozpustných horninách - např. v pískovcích, žulách apod. Všechny tvary pseudokrasu jsou ve srovnání s krasem menších rozměrů. 

 

zahraj si

Vyzkoušej si, jak znáš geomorfologické celky. 

geomorfologie