Vítáme Vás na geoportále provozovaném resortem životního prostředí a zemědělství na Libereckém kraji. Můžete zde očekávat zejména mapové úlohy z oblasti životního prostředí, zemědělství a povodňové ochrany. Věnujeme se popularizaci těchto oblastí pro veřejnost a hledáme nové možnosti pro práci s mapou. Mapy a hry je nová výzva pro všechny formy práce s mapou - papírovou, elektronickou nebo její využití při outdoorových hrách.
 

« Zpět

SRPNOVÉ NOVINKY NA GEOPORTÁLE

  • Na geoportál byla přidána nová data z oblasti ochrany půd – BPEJ a Třídy ochrany půdy. Jsou v projektu ochrany přírody http://geoportal.kraj-lbc.cz/ochranaprirody a dostupná pouze přihlášeným uživatelům z oblasti veřejné správy.
  • V projektu Riziková zařízení http://geoportal.kraj-lbc.cz/rizikova-zarizeni bylo zprovozněno filtrování zařízení – podle ORP, typu zařízení a pro přihlášené i podle typu škodliviny. Najdete ho v části Přehled zařízení. Pro nepřihlášené uživatele byla skryta pole obsahující osobní kontakty na provozovatele
  • Do všech mapových projektů byly přidána rychlá výměna mapových podkladů (ikony vpravo na mapě)
  • Přihlášeným uživatelům z oblasti povodňové ochrany je dostupná také technická mapa kraje http://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/mapa-site

MAPY KOLEM NÁS

Informace o akci MAPY KOLEM NÁS byly přesunuty na stránky našeho webu Atlas Libereckého kraje, který se na aktivity kolem vzdělávání specializuje: 
http://atlas.kraj-lbc.cz/mapy-kolem-nas

 

MAPY KOLEM NÁS 2018

 

MAPY KOLEM NÁS 2017

Zveme všechny příznivce map a nových technologií na akci Mapy kolem nás, které se budou konat v Krajské vědecké knihovně. Hlavními organizátorem akce je Liberecký kraj, rezort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova, ve spolupráci s odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.  Akce se koná ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci. Program najdete v přiloženém letáku. Stav registrace na akci je zde: https://goo.gl/gbnjKE. Registrace je spuštěna od pondělí 11.9.2017.

Od mapy k hernímu světu

 

 

  
Jsme partnery projektu pro tvorbu národní kartografické sítě