Vítáme Vás na geoportále provozovaném resortem životního prostředí a zemědělství na Libereckém kraji. Můžete zde očekávat zejména mapové úlohy z oblasti životního prostředí, zemědělství a povodňové ochrany. Věnujeme se popularizaci těchto oblastí pro veřejnost a hledáme nové možnosti pro práci s mapou. Mapy a hry je nová výzva pro všechny formy práce s mapou - papírovou, elektronickou nebo její využití při outdoorových hrách.  Přehled námi tvořených a provozovaných stránek, portálů, map a her najdete zde: https://geoportal.kraj-lbc.cz/portaly 
 

« Zpět

Aktualizace dat

Byla dokončena aktualizace dat katastru nemovitostí  k 22.1.2020:

  • grafické soubory pro k.ú. s DKM, KMD (nově dopracována část k.ú. Cvikov a Horní Branná)
  • databáze aplikace Evidence nemovitostí EN
  • databáze definičních bodů parcel
Pozor! Tato data již neobsahují žádné údaje o vlastnících parcel s výjimkou IČ organizace. Z tohoto důvodu nadále v aplikaci EN nenaleznete žádné údaje o vlastnících (žádná jména, názvy, natož adresy, RČ), tím pádem nelze pro vyhledávání parcel použít jméno/název vlastníka. Naproti tomu zůstává plnohodnotná informace u mapové vrstvy Katastr nemovitostí/Přehled vlastnictví vybraných organizací.
 
Nově také bylo odstraněno zobrazení doprovodných informací k vodovodním a kanalizačním sítím pro veřejnost v mapové aplikaci Plán rozvoje vodovodů a kanalizací LK https://prvk.kraj-lbc.cz/mapa. Informace budou nadále dostupné jen přihlášeným uživatelům s příslušným oprávněním.

MAPY KOLEM NÁS

Informace o akci MAPY KOLEM NÁS byly přesunuty na stránky našeho webu Atlas Libereckého kraje, který se na aktivity kolem vzdělávání specializuje. Vše o akci najdete zde: https://atlas.kraj-lbc.cz/mapy-kolem-nas

 

MAPY KOLEM NÁS 2022

Budou se konat v termínu od 11.10 do 13. 10. 2022 opět v Krajské knihovně v Liberci

 

MAPY KOLEM NÁS 2021

MAPY KOLEM NÁS 2020

Akce je kvůli nastalým epidemiologickým podmínkám spojeným s COVID-19 zrušena. 

MAPY KOLEM NÁS 2019

  

A CO JSME MOHLI VIDĚT NA PŘEDCHOZÍCH ROČNÍCÍCH AKCE?

MAPY KOLEM NÁS 2018

MAPY KOLEM NÁS 2017

Od mapy k hernímu světu

 

  
Jsme partnery projektu pro tvorbu národní kartografické sítě