Vítáme Vás na geoportále provozovaném resortem životního prostředí a zemědělství na Libereckém kraji. Můžete zde očekávat zejména mapové úlohy z oblasti životního prostředí, zemědělství a povodňové ochrany. Věnujeme se popularizaci těchto oblastí pro veřejnost a hledáme nové možnosti pro práci s mapou. Mapy a hry je nová výzva pro všechny formy práce s mapou - papírovou, elektronickou nebo její využití při outdoorových hrách.  Přehled námi tvořených a provozovaných stránek, portálů, map a her najdete zde: https://geoportal.kraj-lbc.cz/portaly 
 

UPGRADE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oznamujeme uživatelům informačního systému životního prostředí, že právě (15.12.2016, 10:00) začala probíhat aktualizace, která může krátkodobě omezit funkčnost geoportálu a povodňového portálu.

PŘEINSTALACE PORTÁLU ODLOŽENA

S ohledem na zvýšené hladiny vodních toků na celém území kraje rušíme přeinstalaci Povodňového portálu Libereckého kraje. Nový termín oznámíme. Předpoklad - úterý nebo středa tento týden, dle meteorologické situace.

Přeinstalace povodňového portálu 12. 12. 2016

Na 12.12.2016 je plánována přeinstalace Povodňového portálu Libereckého kraje na nový server. Prosíme o omluvení nedostupnosti portálu v odpoledních a nočních hodinách. Instalační práce se mohou projevit i v dalších mapových aplikacích. V případě mimořádné povodňové situace bude přeinstalace přesunuta na jiný termín. Děkujeme za pochopení.

JAK TO PROBÍHÁ NA LETOŠNÍCH DNECH GIS?

Nejlépe asi vypoví krátké fotoreportáže z prvního a druhého dne. 
Zabavili se i naši hosté ze StGallen.


Armádní geografové a geodeti na Dnech GIS

Co také uvidíte na Dnech GIS v Krajské knihovně? Práci vojenských geografů a geodetů! S jejich rolí při plnění úkolů při krizových situacích se můžete po celé tři dny akce seznamovat na jejich stánku. Prezentovat se budou také přednáškou na úterním semináři Voda a sucho. Přednášet bude pplk.Ing. Jiří Skladowski z Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce


Přednášky na Dnech GIS

Kromě stanovišť našich a  stanovišť našich hostů, semináře pro pracovníky povodňové ochrany a životního prostředí Voda & sucho uskuteční se v rámci Dnů GIS také dvě velmi zajímavé přednášky.

Přijďtě si poslechnout a hlavně ptát se!

Skvělí řečníci, Ivan Buchta z Bohemie Interactive a Jaroslav Bengl z Google budou připraveni vám odpovědět.

V pondělí 14.11. odpoledne od 15:30 v hlavním přednáškovém sále knihovny ve 2.patře.

 

 


Dny GIS 2016: SEMINÁŘ VODA & SUCHO

Odborný seminář konaný v rámci Dnů GIS Liberec v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Je určen zejména pracovníkům povodňové ochrany a IZS, ale přijít může každý. Hlavní témata jsou monitorovací síť v kraji, povodeň a krizový stav, využití geografie při vyhodnocování povodňových škod, netechnická řešení při problémech s vodou v krajině a další. Program zajišťujeme se spolupráci s MŽP, ČHMÚ Ústí nad Labem, Povodí Labe s.p., SŠRV Třeboň, Vojenským geografickým a hydrometeorologickým úřadem, VOP Dolní Bousov a dalšími. Registraci na akci prosím proveďte na email irena.koskova@kraj-lbc.cz nebo telefonicky: 485 226 412.

Seminář se koná v úterý 15.11.2016 od 9:30 do 15:00, Krajská vědecká knihovna v Liberci, 1.patro

 


Přednáška na Dnech GIS: Krajina počítačové hry

Přednáška na Dnech GIS: Krajina počítačové hry

Geografická data a GIS nemusí sloužit jen vážným věcem. Pro vývojáře počítačových her z českého studia Bohemia Interactive je skutečná krajina inspirací a geodata zdrojem pro tvorbu originálních a rozsáhlých herních světů. V přednášce vývojáři představí postup přeměny reálné krajiny ve virtuální svět počítačové hry.

Koná se v pondělí 14.11.2016 od 15:30, Krajská vědecká knihovna v Liberci, 1.patro

Studio Bohemia Interactive


20. říjen - Den stromů

Den stromů se v současné době slaví ve více než 40 zemích světa. Svátek se  často oslavuje prostřednictvím jejich společného sázení. V různých částech světa Den stromů připomíná jindy,  v závislosti na klimatických podmínkách a doby vhodné k sázení stromů v jednotlivých zemích. V Česku připadá Den stromů na 20. října. Vysadili jste nějaký?

Peřimovská hrušeň, foto Martin Modrý


Nový akční plán ekovýchovy

Nový Akční plán EVVO na období 2016 - 2020 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 21. června 2016 usnesením č. 365/16/ZK. Byl zpracován z důvodu potřeby konkretizace jednotlivých opatření a také částečných změn  v pojetí struktury EVVO v Libereckém kraji. Konkrétní dokument najdete zde:
http://www.ekovychovalk.cz/cs/dokumenty-a-legislativa/koncepce-evvo-libereckeho-kraje/aktualizace-koncepce-evvo/novy-akcni-plan-evvo-libereckeho-kraje-na-obdobi-2016-2020.html


INSPIRE, COPERNICUS A MÍSTNÍ AGENDA 21

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, který spolupořádáme s CENIÍ, českou informační agenturou životního prostředí, k tématům INSPIRE, Copernicus a místní Agenda 21. Cílem je informování krajských pracovníků a zástupců místních samospráv v územní působnosti kraje jak o povinnostech, které z těchto témat plynou, tak i příležitostech, které nabízí. Seminář proběhne v úterý 27. září 2016 od 13.00 do 15:30 v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje (vchod do budovy C). Je možné účastnit se celého semináře, nebo jen vybraných tematických bloků. Volně bude navazovat na seminář  Geografická data pro veřejnou správu (ve spolupráci s ČÚZK), který se na stejném místě bude konat v čase 9:00 až 12:30.

Kontaktními osobami Libereckého kraje pro tuto akci jsou za INSPIRE a Copernicus Ing. Irena Košková (739 541 626, irena.koskova@kraj-lbc.cz), a za místní Agendu 21 Ing. Ivana Ptáčková (485 226 577, ivana.ptackova@kraj-lbc.cz). 


Geografická data pro veřejnou správu

Krajský úřad Libereckého kraje se Zeměměřičským úřadem Praha pořádá seminář Geografická data pro veřejnou správu (data a služby resortu zeměměřictví a katastru). Seminář se koná v úterý 27. 9. 2016 od 9:00 hodin do 12:30 hod. v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje, budova C, 3. patro. Na semináři obdržíte informace o produktech ČÚZK, především Zeměměřického úřadu (ZÚ), jejich možné použití ve veřejné správě, podmínky užití dat a služeb poskytovaných ČÚZK.Seminář je určen pro stávající i potenciální uživatelé produktů ČÚZK na krajském úřadě, pracovníkům z ORP a zástupcům měst a obcí. Zájemci se musí registrovali e-mailem na adresu antonin.svoboda@kraj-lbc.cz. 


DOTACE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Dotace z Operačního programu Životní prostředí podpoří projekty, které pomohou předcházet vzniku biologicky rozložitelných odpadů prostřednictvím domácích kompostérů. Více než 1,8 miliardy korun je určeno na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění, úpravu a další nakládání s odpady. Dotace půjdou i na výstavbu, modernizaci, nebo dovybavení bioplynových stanic. VÍCE ZDE.

VYPNUTÍ DATABÁZE POVODŇOVÉHO PORTÁLU

Upozorňujeme, že jsme na nezbytnou dobu museli kvůli údržbě vypnout databázi povodňového portálu. Předpoklad - dnes, 1.8.2016, do 22:00. Jedná se rychlou nápravu po poškození jednoho z disků na serveru.


ZPRAVODAJE OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Ve spolupráci s odborem kancelář hejtmana byla zprovozněna mapa odkazující aktuální čísla zpravodajů obcí Libereckého kraje http://geoportal.kraj-lbc.cz/zpravodaje. Po kliknutí na obrazovou ikonu zpravodaje se dostanete na aktuální číslo zpravodaje na webu obce.


Územní plány obcí

Stav pořizování územních plánů najdete v mapové aplikaci kolegů z odboru územního plánování a stavebního řádu: http://mapodb.kraj-lbc.cz/StavUP/


KOUPACÍ VODY

Stav vod ke koupání sledují krajské hygienické stanice. Hezkou mapovou aplikaci najdete zde: http://www.koupacivody.cz/#. Data lze naké najít a načíst do svých map jako mapovou službu z národního geoportálu. Třeba k nám na geoportál: http://geoportal.kraj-lbc.cz/voda?permalink=214af427-f3eb-412d-834d-68e8912582e1


Open Transport Net - upoutávka

Podívejte se na videoupoutávku k připravované desktopové i mobilní aplikaci, na které pracujeme v rámci projektu Open TransportNet.  Povodňový portál Libereckého kraje je jedním ze 4 pilotních řešení. Na videu je v druhé polovině záznamu.

 


Nevíte, kam s použitou baterií? Využijte interaktivní mapu sběrných míst

Mapa sběrných míst vám pomůže nalézt nejbližší sběrný box, kam můžete odevzdat použité baterie (tužkové, knoflíkové, monočlánky i akumulátory). Zadejte lokalitu, která vás zajímá, a zobrazí se vám všechna sběrná místa v okolí.

AKTUALIZACE MAPOVÉHO SERVERU

Upozorňujeme naše uživatele na možné výpadky mapového serveru geoportálu z důvodu prováděné aktualizace SW komponent. Aktualizaci budeme provádět ve čtvrtek 16.6. od 8:00

Je zobrazeno 41 - 60 položek z celkového počtu 94.
Položek na stránku 20
  5

MAPY KOLEM NÁS

Informace o akci MAPY KOLEM NÁS byly přesunuty na stránky našeho webu Atlas Libereckého kraje, který se na aktivity kolem vzdělávání specializuje: 
http://atlas.kraj-lbc.cz/mapy-kolem-nas

MAPY KOLEM NÁS 2021

MAPY KOLEM NÁS 2020

Akce je kvůli nastalým epidemiologickým podmínkám spojeným s COVID-19 zrušena. 

 

 

MAPY KOLEM NÁS 2019

  

A CO JSME MOHLI VIDĚT NA PŘEDCHOZÍCH ROČNÍCÍCH AKCE?

MAPY KOLEM NÁS 2018

 

MAPY KOLEM NÁS 2017

Od mapy k hernímu světu

 

  
Jsme partnery projektu pro tvorbu národní kartografické sítě