Vítáme Vás na geoportále provozovaném resortem životního prostředí a zemědělství na Libereckém kraji. Můžete zde očekávat zejména mapové úlohy z oblasti životního prostředí, zemědělství a povodňové ochrany. Věnujeme se popularizaci těchto oblastí pro veřejnost a hledáme nové možnosti pro práci s mapou. Mapy a hry je nová výzva pro všechny formy práce s mapou - papírovou, elektronickou nebo její využití při outdoorových hrách.  Přehled námi tvořených a provozovaných stránek, portálů, map a her najdete zde: https://geoportal.kraj-lbc.cz/portaly 
 

Nevíte, kam s použitou baterií? Využijte interaktivní mapu sběrných míst

Mapa sběrných míst vám pomůže nalézt nejbližší sběrný box, kam můžete odevzdat použité baterie (tužkové, knoflíkové, monočlánky i akumulátory). Zadejte lokalitu, která vás zajímá, a zobrazí se vám všechna sběrná místa v okolí.

AKTUALIZACE MAPOVÉHO SERVERU

Upozorňujeme naše uživatele na možné výpadky mapového serveru geoportálu z důvodu prováděné aktualizace SW komponent. Aktualizaci budeme provádět ve čtvrtek 16.6. od 8:00

Světový den životního prostředí

Víte, že dnes slavíme světový den životního prostředí? Podívejte se na stránky této významné události http://wed2016.com/ 

Aktualizace dat katastru nemovitostí

18. dubna byla dokončena aktualizace dat KN: grafické soubory pro k.ú. s DKM, KMD a KM-D (nové – 5 k.ú. + 2 k.ú. na části území + 1 k.ú. přepracováno KM-D na KMD), databáze aplikace Evidence nemovitostí a databáze definičních bodů parcel

ŠKOLENÍ PRÁCE S GEOPORTÁLEM

Další termín školení práce s geoportálem je 27. dubna 2016 od 9:30. Opět v počítačové učebně odboru informatiky LK v prvním patře budovy. Délka školení je cca 2 hodiny. Obsah: co lze na geoportálu najít a využívat, základní a pokročilá práce s mapami, pořizování vlastních geografikých dat prostřednictvím geoportálu. Počet míst na školení je maximálně 12 účastníků. Prosím o včasné přihlášení, aby vám mohl být nastaven uživatelský účet s oprávněním. Přihlášení směrujte na mail: irena.koskova@kraj-lbc.cz, resp. telefonicky na 485 226 412. Uveďte prosím váš telefonický kontakt a případně speciální požadavky, které na práci s geoportálem máte. Stav přihlášek zde.

VYHLÁŠENY GRANTY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A VČELAŘSTVÍ

Na ekologickou výchovu, zakládání a ošetřování krajinářsky významné zeleně, praktická opatření k ochraně živočichů a rostlin, péči o drobné památky v krajině a také na včelařské vybavení bude možné žádat o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje. Teprve podruhé Kraj vyhlašuje program na podporu mysliveckých, rybářských a včelařských kroužků a činnost mladých ochránců přírody. Rozděleno celkem 4,5 mil. Kč. Příjem žádostí bude možný až od 25. března do 22. dubna 2016. Dotace jsou poskytovány až do 70 % způsobilých nákladů projektu. Vlastní návrhy projektů doporučujeme konzultovat s příslušnými pracovníky krajského úřadu. Kompletní podmínky dotačních programů včetně kontaktních osob jsou k dispozici na www.kraj-lbc.cz/dotacni_fond_lk (Oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství).

KALENDÁŘ AKCÍ

Vzdělávání a osvěta v ekologii a zemědělství patří mezi priority resortu životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje. Letos již popatnácté vydal Kalendář vzdělávacích akcí. Kalendář zahrnuje celkem 28 zemědělských akcí a 35 programů z oblasti ekologické výchovy. V tisknuté verzi si ho lze vyzvednout v kontakním centru Libereckého kraje. V elektronické verzi ho najdete na webu http://www.kalendar-akci-lk.cz/


ŠKOLENÍ UŽIVATELŮ GEOPORTÁLU

V termínu 23. a 24. 3. 2016 proběhne v počítačové učebně školení uživatelů v práci s Geoportálem Libereckého kraje. Školení bude začínat v 10:00 a bude trvat maximálně do 12:00. Přednostně byli zváni uživatelé z Ćeské inspekce životního prostředí. 

Další termín školení je plánován na duben.


VYPÍNÁNÍ MAPOVÝCH SERVERŮ

Oznamujeme, že v důvodu plánované odstávky budovy Libereckého kraje (odstávka ČEZ) budou nedostupné také maše mapové servery (geoportál, povodňový portál, tématické mapy) a také mapové služby jimi poskytované. Odstávka serverů životního prostředí je plánována na PÁTEK 4.3.2016 mezi 12 a 15 hodinou

DATA INTENZITY DOPRAVY

Co vše lze nalézt v povodňové mapě? Nově také animaci intenzity dopravy. Najdete ji ve skupině dat "Dopravní síť".  Intenzita dopravy byla vypočtena dopravními inženýry z firmy EDIP s.r.o, podkladová geometrie je z OpenStreetMap. Data jsou vytvářena jako Otevřená Data v rámci Evropského projektu OpenTransportNet. Budou k dispozici ke stažení na adrese http://opentransportmap.info/

Animace intenzity dopravy


Mobilní aplikace pro povodňový portál

Byla spuštěna mobilní aplikace pro Povodňový portál Libereckého kraje. Umožňuje zobrazení základního polohopisu v kombinaci s povodňovými daty – záplavami, adresami sídel povodňových orgánů, vybranými daty krizové infrastruktury a údaji z měřících čidel (hladinoměrů a srážkoměrů) včetně grafického zobrazení posledních hodnot měření. Aplikace je stažitelná na Google Play. Verze pro App Store je v přípravě.

Mobilní aplikace geoportálu


Nové ortofotomapy na Mapy.cz

V lednu na Mapy.cz objevily nové letecké snímky celé České republiky. Ortofotografie z let 2014–2015 tak nahradily původní mapovou vrstvu z let 2010 až 2012. Obrazová data z letadel  pokrývající 82 710 km2 České republiky a nejbližšího pohraničí. Nové snímky jsou dílem společnosti TopGis Brno. Více zde.

POVODŇOVÝ SEMINÁŘ

Letošní povodňový seminář a jeho doprovodný program, konaný v rámci Dnů GIS Liberec 2015 v Krajské vědecké knihovně v Liberci, byl poměrně bohatý. Přečtěte si, co bylo jeho obsahem.

MAPOVÁ APLIKACE ČGS - GEOLOGICKÉ ZAJÍMAVOSTI

Více než 1300 geologických zajímavostí obsahuje mapa České geologické služby. Mezi zaznamenanými lokalitami jsou čistě přírodní úkazy i místa ovlivněná člověkem nebo geologické expozice. U každé z lokalit je na webových stránkách uveden její základní popis a způsob ochrany. Nechybí ani informace o její dostupnosti a schůdnosti a odkazy na užitečné webové stránky. Najdete na http://mapy.geology.cz/zajimavosti/

 


MAPOVÝ PROJEKT PRO STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE

Připravili jsme projekt pro zobrazení starých ekologických zátěží http://geoportal.kraj-lbc.cz/odpady-sez . Data jsou z více zdrojů a smyslem projektu je jejich revize. Současně projekt obsahuje lokální mapování skládek a odpadů. Tato data jsou jen pro přihlášené uživatele.


Dny GIS 2015 - akce pro školy i veřejnost

Zveme Vás na tradiční akci do Krajské vědecké knihovny v Liberci - Dny GIS Liberec 2015, určenou pro veřejnost a školní kolektivy. Můžete se těšit na pestrý program v několika souběžně běžících pásmech - "Voda naživo", "Rozumíme přírodě", "Mapy a hry" a "Malujeme Zemi příběhů".

Víte, že voda může vařit i za studena? Víte, jak se "neutopit" na jezu při letních výpravách? Jak jsou pro život v přírodě důležité tůňky, jak si je vytvořit a sledovat život v nich? Jak se mapuje výskyt vzácných živočichů? Našli byste strategii, jak vyhrát nad démony v mapové hře Tierra Demonical? Chcete se vrátit v čase a projít centrem Liberce v minulém století?

Akce bude probíhat ve dnech 18. až 20. listopadu 2015. Mapy a hry a malování Zeme příběhů jsou dostupné po celou dobu. Voda naživo a Rozumíme přírodě mimo čtvrtka 19.11. kdy probíhá povodňový seminář.

Moderovaný program "Rozumíme přírodě" a "Voda naživo" je dlouhý 90 minut. Je vhodné pro 2.stupeň základních škol a střední školy. Registraci proveďte prosím na mailovou adresu irena.koskova@kraj-lbc.cz. Obsazenost termínů najdete zde https://goo.gl/jYseyD.


DNY GIS 2015 - malování Země příběhů

Kdo rád maluje, může se přidat k malovací štafetě a podílet se na spoluvytvoření rekordně velké malované mapy. Namaluj kousek mapy svého světa, jak ho vidíš nebo jaký ho chceš mít. Propoj ho s ostatními. Mapa k mapě, příběh k příběhu a vznikne nám velká "Země příběhů".

Malování bude probíhat nezávisle na ostatním programu, po celou dobu Dnů GIS, od 18.11. od 9:00 do 20.11. do 14:00. Je určeno pro všechny zájemce bez omezení. Registrovat se mohou jednotlivci nebo skupiny nejvíce 8 lidí na blok 90 minut. Výsledné dílo bude školám s větší účastní dětí předáno vytisknuté. Malovací potřeby budou k dispozici na místě.

Registrujte se na emailu irena.koskova@kraj-lbc.cz. Obsazenost termínů najdete zde https://goo.gl/jYseyD (druhá záložka).


DNY GIS 2015 - Pozvánka na seminář MAPY POMÁHAJÍ PŘI ŘEŠENÍ POVODNÍ A SUCHA

Vážení členové a příznivci povodňové ochrany, zveme Vás na akci Dny GIS Liberec 2015 s tématem "Mapy pomáhají při řešení povodní i sucha". Obsahem bude seminář, který Vás provede hlavní činnosti pracovníků povodňové ochrany při povodni i situaci sucha, pokusí se Vás pobavit a představí Vám mapy i v netradičním kontextu. Přijdte se podívat na unikátní zařízení, které vám "naživo" ukáže hydrodynamické chování vody na jezu, vliv protipovodňových opatření, mechanizmus usazování sedimentů v tocích a tvorbu výmolů.

Akce se uskuteční dne 19.11. 2015 v Krajské knihovně Liberec od 9:00 do 14:00. Prosíme o registraci na mail: irena.koskova@kraj-lbc.cz

 

Co nabízí Dny GIS 2015 pro školy?

Můžete se těšit na pestrý program ve třech základních paralelně běžících částech - pásma "Rozumíme vodě a přírodě", "Mapy a hry" a "Malujeme Zemi příběhů".

Hlavní téma letošních Dnů GIS je voda. Nabídneme Vám vodu "naživo". Na unikátních demonstračních zařízeních se mohou žáci a studenti přesvědčit, že voda může vařit i za studena. Poučíme je, jak se neutopit pod jezem při letních výpravách. Na vlastní oči uvidí, jak se vlastně vytvoří v řece výmoly, jak proudí sedimenty a jak dochází k zanášení koryt.

Ochrana přírody je také oblast našeho resortu. Připravili jsme nové interaktivní pomůcky na hravé poznávání přírody. Podíváme se, jak jsou pro život v přírodě důležité tůňky, jak si je vytvořit a sledovat život v nich. Představíme činnost strážců přírody. Ukážeme, jak se pomocí nových technologií mapují vzácné živočišné druhy.

V oddechové sekci Mapy a hry si opět můžete vyzkoušet Mapu vůní, zahrát si strategickou mapovou stolní hru Země démonů a nebo zažít na vlastní žaludek virtuální realitu prostřednictvím brýlí Oculus Rift. Projdete se 3D Libercem minulého století a potrápíte se s geohádankami a geohrátkami.

Informace o registraci na akci zde: https://goo.gl/jYseyD

LETÁK K AKCI DNY GIS LIBEREC

Byl upřesněn časový plán a přidána pozvánka na malovací akci Země příběhů

Dny GIS Liberec 2015


Je zobrazeno 61 - 80 položek z celkového počtu 96.
Položek na stránku 20
  5

MAPY KOLEM NÁS

Informace o akci MAPY KOLEM NÁS byly přesunuty na stránky našeho webu Atlas Libereckého kraje, který se na aktivity kolem vzdělávání specializuje: http://atlas.kraj-lbc.cz/mapy-kolem-nas

 

MAPY KOLEM NÁS 2022

Budou se konat v termínu od 11.10 do 13. 10. 2022 opět v Krajské knihovně v Liberci

 

MAPY KOLEM NÁS 2021

MAPY KOLEM NÁS 2020

Akce je kvůli nastalým epidemiologickým podmínkám spojeným s COVID-19 zrušena. 

MAPY KOLEM NÁS 2019

  

A CO JSME MOHLI VIDĚT NA PŘEDCHOZÍCH ROČNÍCÍCH AKCE?

MAPY KOLEM NÁS 2018

MAPY KOLEM NÁS 2017

Od mapy k hernímu světu

 

  
Jsme partnery projektu pro tvorbu národní kartografické sítě