Vítáme Vás na geoportále provozovaném resortem životního prostředí a zemědělství na Libereckém kraji. Můžete zde očekávat zejména mapové úlohy z oblasti životního prostředí, zemědělství a povodňové ochrany. Věnujeme se popularizaci těchto oblastí pro veřejnost a hledáme nové možnosti pro práci s mapou. Mapy a hry je nová výzva pro všechny formy práce s mapou - papírovou, elektronickou nebo její využití při outdoorových hrách.
 

POZOR - PLATÍ ZÁKAZ VSTUPU DO LESŮ!

Od 23.ledna do 22.března platí zákaz vstupů do lesů na Frýdlantsku z důvodu nebezpečí pádu poškozených stromů vlivem povětrnostních podmínek. Upřesnění nařízení a rozsah území v příloze.

Aktualizace dat katastru nemovitostí

Dnes byla dokončena aktualizace dat katastru nemovitostí k 1.1.2018. Současný stav je tedy takový, že na území kraje se již nevyskytuje žádné katastrální území s KM-D (data v DGN nebo SVF). Již pouze 8  katastrální území nemá žádnou z forem digitální katastrální mapy, tj. platí zde pouze mapa na plastové folii, resp. její rastrová podoba. V 17ti katastrálních územích existuje DKM nebo KMD na části, tj. na jejich zbylé části opět platí pouze rastrová podoba analogové mapy. Ostatních 483 katastrální území je již pokryto DKM nebo KMD na celém svém území.

Pohádkový nový rok!

Pohádkový nový rok!

Přejeme vše nejlepší do nového roku! Přijměte jako malý dárek prožitkovou procházku Zemí malého čaroděje, jak si ji vysnily děti při malování na akci Mapy kolem nás. Můžete se podívat na upoutávkové video - https://youtu.be/57IOPE6R2w8 - samotnou hru si pak stáhnout na geoportále -  http://geoportal.kraj-lbc.cz/mapserv/atlas/zememalehocarodeje.zip (300MB).

Žádné úkoly, jen procházka malovanou a 3D krajinou, kouzelná místa a fantazijní zvířata a rostliny. A třeba se i prolétnete na drakovi. Tak ať se to líbí Vám i Vašim dětem! (Po rozbalení ZIPu se hra spouští EXE souborem, není třeba ji instalovat. Hra se ovládá myší. Ovládání hry Jedná se stále o prototyp aplikace. Stále je co vylepšovat.)


OKEM DRONU

Zámek Hluboká z dronu

Na co se na akci MAPY KOLEM NÁS můžete těšit také? Počínaje akcí až do konce října můžete navštívit výstavu fotografií OKEM DRONU. Naše přední firma v této oblasti - UpVision - zde představí krásné fotografie v celého Česka. Několik málo fotografií přidali také organizátoři.


MAPY KOLEM NÁS

Mapy kolem nás, Liberec 2017

Navazujeme na tradice námi pořádaných Dnů GIS v prostorách Krajské knihovny v Liberci a ohlašujeme nový ročník akce, nově pod jménem Mapy kolem nás. Bude se konat v termínu od 10. do 12. října.  Informace k akci najdete zde http://geoportal.kraj-lbc.cz/mapy-kolem-nas a taky na doprovodných sociálních sítích. 
Záštitu nad akcí MAPY KOLEM NÁS má Jiří Löffelmann, člen rady kraje, pověřený řízením rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova

 


ROZPTYLOVÁ STUDIE LIBERECKÉHO KRAJE

Na níže uvedeném odkazu naleznete novou rozptylovou studii Libereckého kraje s všemi mapovými přílohami. Mapy jsou jednak pro celé území kraje a zvláště pak pro tzv. prioritní obce (obce, kde není plněn imisní limit pro benzo(a)pyren). Studii zpracovala společnost ATEM s.r.o., Praha.

http://zivotni-prostredi.kraj-lbc.cz/ochrana-ovzdusi/rozptylova-studie-libereckeho-kraje


SRPNOVÉ NOVINKY NA GEOPORTÁLE

  • Na geoportál byla přidána nová data z oblasti ochrany půd – BPEJ a Třídy ochrany půdy. Jsou v projektu ochrany přírody http://geoportal.kraj-lbc.cz/ochranaprirody a dostupná pouze přihlášeným uživatelům z oblasti veřejné správy.
  • V projektu Riziková zařízení http://geoportal.kraj-lbc.cz/rizikova-zarizeni bylo zprovozněno filtrování zařízení – podle ORP, typu zařízení a pro přihlášené i podle typu škodliviny. Najdete ho v části Přehled zařízení. Pro nepřihlášené uživatele byla skryta pole obsahující osobní kontakty na provozovatele
  • Do všech mapových projektů byly přidána rychlá výměna mapových podkladů (ikony vpravo na mapě)
  • Přihlášeným uživatelům z oblasti povodňové ochrany je dostupná také technická mapa kraje http://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/mapa-site

DOTACE KRAJE NA PODPORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Dotace z programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny Dotačního fondu Libereckého kraje jsou určeny na zakládání a ošetřování krajinářsky významné zeleně, praktická opatření k ochraně živočichů a rostlin, péči o biotopy, činnost stanic pro handicapované živočichy a útulků pro opuštěná zvířata, ale i údržbu a obnovu drobných památek v krajině. Prioritní oblastí podpory, na kterou je vyčleněn nejvyšší finanční objem, je pro letošní rok údržba a obnova drobných památek v krajině. Dotace mohou být využity na údržbu a obnovu různých křížků, božích muk, výklenkových kapliček, pomníčků, drobných zvoniček, soch svatých a podobně. V rámci různorodého programu bude rozdělena rekordní suma v celé historii Libereckého kraje - celkem 3.195.000 Kč. Na jeden projekt může žadatel získat až 150.000,00 Kč. Dotace jsou poskytovány až do 70 % způsobilých výdajů projektu. Příjem žádostí bude probíhat od 2. do 31. května 2017. Více zde


Výstava Atlas životního prostředí

Zveme Vás na výstavu Atlas životního prostředí v Libereckém kraji. Na velkoplošných panelech bude možné zhlédnout nejen vybrané mapy z publikace, ale také další mapy z oblasti životního prostředí. Těšit se rozněž můžete na doprovodné výstavy Oživlý svět geologie a Kouzlo starých mapVernisáž výstavy se bude konat ve vestibulu Krajského úřadu Libereckého kraje ve středu 8. února 2017 od 10 hodin. Bude spojená s distribucí atlasu školám v Libereckém kraji. Veřejnosti bude výstava přístupná od 6. do 28. února 2017 (od 8 do 17 hodin, v pondělí a středu do 18 hodin). Záštitu nad výstavou převzal radní pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova, pan Jiří Löffelmann.


UPGRADE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oznamujeme uživatelům informačního systému životního prostředí, že právě (15.12.2016, 10:00) začala probíhat aktualizace, která může krátkodobě omezit funkčnost geoportálu a povodňového portálu.

PŘEINSTALACE PORTÁLU ODLOŽENA

S ohledem na zvýšené hladiny vodních toků na celém území kraje rušíme přeinstalaci Povodňového portálu Libereckého kraje. Nový termín oznámíme. Předpoklad - úterý nebo středa tento týden, dle meteorologické situace.

Přeinstalace povodňového portálu 12. 12. 2016

Na 12.12.2016 je plánována přeinstalace Povodňového portálu Libereckého kraje na nový server. Prosíme o omluvení nedostupnosti portálu v odpoledních a nočních hodinách. Instalační práce se mohou projevit i v dalších mapových aplikacích. V případě mimořádné povodňové situace bude přeinstalace přesunuta na jiný termín. Děkujeme za pochopení.

JAK TO PROBÍHÁ NA LETOŠNÍCH DNECH GIS?

Nejlépe asi vypoví krátké fotoreportáže z prvního a druhého dne. 
Zabavili se i naši hosté ze StGallen.


Armádní geografové a geodeti na Dnech GIS

Co také uvidíte na Dnech GIS v Krajské knihovně? Práci vojenských geografů a geodetů! S jejich rolí při plnění úkolů při krizových situacích se můžete po celé tři dny akce seznamovat na jejich stánku. Prezentovat se budou také přednáškou na úterním semináři Voda a sucho. Přednášet bude pplk.Ing. Jiří Skladowski z Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce


Přednášky na Dnech GIS

Kromě stanovišť našich a  stanovišť našich hostů, semináře pro pracovníky povodňové ochrany a životního prostředí Voda & sucho uskuteční se v rámci Dnů GIS také dvě velmi zajímavé přednášky.

Přijďtě si poslechnout a hlavně ptát se!

Skvělí řečníci, Ivan Buchta z Bohemie Interactive a Jaroslav Bengl z Google budou připraveni vám odpovědět.

V pondělí 14.11. odpoledne od 15:30 v hlavním přednáškovém sále knihovny ve 2.patře.

 

 


Dny GIS 2016: SEMINÁŘ VODA & SUCHO

Odborný seminář konaný v rámci Dnů GIS Liberec v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Je určen zejména pracovníkům povodňové ochrany a IZS, ale přijít může každý. Hlavní témata jsou monitorovací síť v kraji, povodeň a krizový stav, využití geografie při vyhodnocování povodňových škod, netechnická řešení při problémech s vodou v krajině a další. Program zajišťujeme se spolupráci s MŽP, ČHMÚ Ústí nad Labem, Povodí Labe s.p., SŠRV Třeboň, Vojenským geografickým a hydrometeorologickým úřadem, VOP Dolní Bousov a dalšími. Registraci na akci prosím proveďte na email irena.koskova@kraj-lbc.cz nebo telefonicky: 485 226 412.

Seminář se koná v úterý 15.11.2016 od 9:30 do 15:00, Krajská vědecká knihovna v Liberci, 1.patro

 


Přednáška na Dnech GIS: Krajina počítačové hry

Přednáška na Dnech GIS: Krajina počítačové hry

Geografická data a GIS nemusí sloužit jen vážným věcem. Pro vývojáře počítačových her z českého studia Bohemia Interactive je skutečná krajina inspirací a geodata zdrojem pro tvorbu originálních a rozsáhlých herních světů. V přednášce vývojáři představí postup přeměny reálné krajiny ve virtuální svět počítačové hry.

Koná se v pondělí 14.11.2016 od 15:30, Krajská vědecká knihovna v Liberci, 1.patro

Studio Bohemia Interactive


20. říjen - Den stromů

Den stromů se v současné době slaví ve více než 40 zemích světa. Svátek se  často oslavuje prostřednictvím jejich společného sázení. V různých částech světa Den stromů připomíná jindy,  v závislosti na klimatických podmínkách a doby vhodné k sázení stromů v jednotlivých zemích. V Česku připadá Den stromů na 20. října. Vysadili jste nějaký?

Peřimovská hrušeň, foto Martin Modrý


Nový akční plán ekovýchovy

Nový Akční plán EVVO na období 2016 - 2020 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 21. června 2016 usnesením č. 365/16/ZK. Byl zpracován z důvodu potřeby konkretizace jednotlivých opatření a také částečných změn  v pojetí struktury EVVO v Libereckém kraji. Konkrétní dokument najdete zde:
http://www.ekovychovalk.cz/cs/dokumenty-a-legislativa/koncepce-evvo-libereckeho-kraje/aktualizace-koncepce-evvo/novy-akcni-plan-evvo-libereckeho-kraje-na-obdobi-2016-2020.html


INSPIRE, COPERNICUS A MÍSTNÍ AGENDA 21

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, který spolupořádáme s CENIÍ, českou informační agenturou životního prostředí, k tématům INSPIRE, Copernicus a místní Agenda 21. Cílem je informování krajských pracovníků a zástupců místních samospráv v územní působnosti kraje jak o povinnostech, které z těchto témat plynou, tak i příležitostech, které nabízí. Seminář proběhne v úterý 27. září 2016 od 13.00 do 15:30 v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje (vchod do budovy C). Je možné účastnit se celého semináře, nebo jen vybraných tematických bloků. Volně bude navazovat na seminář  Geografická data pro veřejnou správu (ve spolupráci s ČÚZK), který se na stejném místě bude konat v čase 9:00 až 12:30.

Kontaktními osobami Libereckého kraje pro tuto akci jsou za INSPIRE a Copernicus Ing. Irena Košková (739 541 626, irena.koskova@kraj-lbc.cz), a za místní Agendu 21 Ing. Ivana Ptáčková (485 226 577, ivana.ptackova@kraj-lbc.cz). 


Je zobrazeno 21 - 40 položek z celkového počtu 84.
Položek na stránku 20
  5

MAPY KOLEM NÁS

Informace o akci MAPY KOLEM NÁS byly přesunuty na stránky našeho webu Atlas Libereckého kraje, který se na aktivity kolem vzdělávání specializuje: 
http://atlas.kraj-lbc.cz/mapy-kolem-nas

MAPY KOLEM NÁS 2019

  

A CO JSME MOHLI VIDĚT NA PŘEDCHOZÍCH ROČNÍCÍCH AKCE?

MAPY KOLEM NÁS 2018

 

MAPY KOLEM NÁS 2017

Od mapy k hernímu světu

 

 

  
Jsme partnery projektu pro tvorbu národní kartografické sítě