Vítáme Vás na geoportále provozovaném resortem životního prostředí a zemědělství na Libereckém kraji. Můžete zde očekávat zejména mapové úlohy z oblasti životního prostředí, zemědělství a povodňové ochrany. Věnujeme se popularizaci těchto oblastí pro veřejnost a hledáme nové možnosti pro práci s mapou. Mapy a hry je nová výzva pro všechny formy práce s mapou - papírovou, elektronickou nebo její využití při outdoorových hrách.
 

Přednáška na Dnech GIS: Krajina počítačové hry

Přednáška na Dnech GIS: Krajina počítačové hry

Geografická data a GIS nemusí sloužit jen vážným věcem. Pro vývojáře počítačových her z českého studia Bohemia Interactive je skutečná krajina inspirací a geodata zdrojem pro tvorbu originálních a rozsáhlých herních světů. V přednášce vývojáři představí postup přeměny reálné krajiny ve virtuální svět počítačové hry.

Koná se v pondělí 14.11.2016 od 15:30, Krajská vědecká knihovna v Liberci, 1.patro

Studio Bohemia Interactive


20. říjen - Den stromů

Den stromů se v současné době slaví ve více než 40 zemích světa. Svátek se  často oslavuje prostřednictvím jejich společného sázení. V různých částech světa Den stromů připomíná jindy,  v závislosti na klimatických podmínkách a doby vhodné k sázení stromů v jednotlivých zemích. V Česku připadá Den stromů na 20. října. Vysadili jste nějaký?

Peřimovská hrušeň, foto Martin Modrý


Nový akční plán ekovýchovy

Nový Akční plán EVVO na období 2016 - 2020 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 21. června 2016 usnesením č. 365/16/ZK. Byl zpracován z důvodu potřeby konkretizace jednotlivých opatření a také částečných změn  v pojetí struktury EVVO v Libereckém kraji. Konkrétní dokument najdete zde:
http://www.ekovychovalk.cz/cs/dokumenty-a-legislativa/koncepce-evvo-libereckeho-kraje/aktualizace-koncepce-evvo/novy-akcni-plan-evvo-libereckeho-kraje-na-obdobi-2016-2020.html


INSPIRE, COPERNICUS A MÍSTNÍ AGENDA 21

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, který spolupořádáme s CENIÍ, českou informační agenturou životního prostředí, k tématům INSPIRE, Copernicus a místní Agenda 21. Cílem je informování krajských pracovníků a zástupců místních samospráv v územní působnosti kraje jak o povinnostech, které z těchto témat plynou, tak i příležitostech, které nabízí. Seminář proběhne v úterý 27. září 2016 od 13.00 do 15:30 v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje (vchod do budovy C). Je možné účastnit se celého semináře, nebo jen vybraných tematických bloků. Volně bude navazovat na seminář  Geografická data pro veřejnou správu (ve spolupráci s ČÚZK), který se na stejném místě bude konat v čase 9:00 až 12:30.

Kontaktními osobami Libereckého kraje pro tuto akci jsou za INSPIRE a Copernicus Ing. Irena Košková (739 541 626, irena.koskova@kraj-lbc.cz), a za místní Agendu 21 Ing. Ivana Ptáčková (485 226 577, ivana.ptackova@kraj-lbc.cz). 


AKTUALITY

Školení práce s geoportálem

 

Śkolení připravujeme na míru, podle aktuálních požadavků. V nejbližší době nepřipravujeme další školení uživatelů
3. 5. 2016 9:30 Stav přihlášek zde (zaměření na editaci dat OPVZ)
27.4.2016 9:30  Stav přihlášek zde
24.3.2016 10:00
23.3.2016 10:00
10.6.2015 14:00
10.6.2015 10:00
Lektor: Irena KoškováPřihlášení mailem nebo telefonicky 485 226 412. Před školením je nutné mít založen uživatelský účet. Postup vytvoření v manuálu.

Geografická data pro veřejnou správu

Krajský úřad Libereckého kraje se Zeměměřičským úřadem Praha pořádá seminář Geografická data pro veřejnou správu (data a služby resortu zeměměřictví a katastru). Seminář se koná v úterý 27. 9. 2016 od 9:00 hodin do 12:30 hod. v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje, budova C, 3. patro. Na semináři obdržíte informace o produktech ČÚZK, především Zeměměřického úřadu (ZÚ), jejich možné použití ve veřejné správě, podmínky užití dat a služeb poskytovaných ČÚZK.Seminář je určen pro stávající i potenciální uživatelé produktů ČÚZK na krajském úřadě, pracovníkům z ORP a zástupcům měst a obcí. Zájemci se musí registrovali e-mailem na adresu antonin.svoboda@kraj-lbc.cz. 


DOTACE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Dotace z Operačního programu Životní prostředí podpoří projekty, které pomohou předcházet vzniku biologicky rozložitelných odpadů prostřednictvím domácích kompostérů. Více než 1,8 miliardy korun je určeno na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění, úpravu a další nakládání s odpady. Dotace půjdou i na výstavbu, modernizaci, nebo dovybavení bioplynových stanic. VÍCE ZDE.

VYPNUTÍ DATABÁZE POVODŇOVÉHO PORTÁLU

Upozorňujeme, že jsme na nezbytnou dobu museli kvůli údržbě vypnout databázi povodňového portálu. Předpoklad - dnes, 1.8.2016, do 22:00. Jedná se rychlou nápravu po poškození jednoho z disků na serveru.


ZPRAVODAJE OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Ve spolupráci s odborem kancelář hejtmana byla zprovozněna mapa odkazující aktuální čísla zpravodajů obcí Libereckého kraje http://geoportal.kraj-lbc.cz/zpravodaje. Po kliknutí na obrazovou ikonu zpravodaje se dostanete na aktuální číslo zpravodaje na webu obce.


Územní plány obcí

Stav pořizování územních plánů najdete v mapové aplikaci kolegů z odboru územního plánování a stavebního řádu: http://mapodb.kraj-lbc.cz/StavUP/


KOUPACÍ VODY

Stav vod ke koupání sledují krajské hygienické stanice. Hezkou mapovou aplikaci najdete zde: http://www.koupacivody.cz/#. Data lze naké najít a načíst do svých map jako mapovou službu z národního geoportálu. Třeba k nám na geoportál: http://geoportal.kraj-lbc.cz/voda?permalink=214af427-f3eb-412d-834d-68e8912582e1


Open Transport Net - upoutávka

Podívejte se na videoupoutávku k připravované desktopové i mobilní aplikaci, na které pracujeme v rámci projektu Open TransportNet.  Povodňový portál Libereckého kraje je jedním ze 4 pilotních řešení. Na videu je v druhé polovině záznamu.

 


Nevíte, kam s použitou baterií? Využijte interaktivní mapu sběrných míst

Mapa sběrných míst vám pomůže nalézt nejbližší sběrný box, kam můžete odevzdat použité baterie (tužkové, knoflíkové, monočlánky i akumulátory). Zadejte lokalitu, která vás zajímá, a zobrazí se vám všechna sběrná místa v okolí.

AKTUALIZACE MAPOVÉHO SERVERU

Upozorňujeme naše uživatele na možné výpadky mapového serveru geoportálu z důvodu prováděné aktualizace SW komponent. Aktualizaci budeme provádět ve čtvrtek 16.6. od 8:00

Světový den životního prostředí

Víte, že dnes slavíme světový den životního prostředí? Podívejte se na stránky této významné události http://wed2016.com/ 

Aktualizace dat katastru nemovitostí

18. dubna byla dokončena aktualizace dat KN: grafické soubory pro k.ú. s DKM, KMD a KM-D (nové – 5 k.ú. + 2 k.ú. na části území + 1 k.ú. přepracováno KM-D na KMD), databáze aplikace Evidence nemovitostí a databáze definičních bodů parcel

ŠKOLENÍ PRÁCE S GEOPORTÁLEM

Další termín školení práce s geoportálem je 27. dubna 2016 od 9:30. Opět v počítačové učebně odboru informatiky LK v prvním patře budovy. Délka školení je cca 2 hodiny. Obsah: co lze na geoportálu najít a využívat, základní a pokročilá práce s mapami, pořizování vlastních geografikých dat prostřednictvím geoportálu. Počet míst na školení je maximálně 12 účastníků. Prosím o včasné přihlášení, aby vám mohl být nastaven uživatelský účet s oprávněním. Přihlášení směrujte na mail: irena.koskova@kraj-lbc.cz, resp. telefonicky na 485 226 412. Uveďte prosím váš telefonický kontakt a případně speciální požadavky, které na práci s geoportálem máte. Stav přihlášek zde.

VYHLÁŠENY GRANTY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A VČELAŘSTVÍ

Na ekologickou výchovu, zakládání a ošetřování krajinářsky významné zeleně, praktická opatření k ochraně živočichů a rostlin, péči o drobné památky v krajině a také na včelařské vybavení bude možné žádat o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje. Teprve podruhé Kraj vyhlašuje program na podporu mysliveckých, rybářských a včelařských kroužků a činnost mladých ochránců přírody. Rozděleno celkem 4,5 mil. Kč. Příjem žádostí bude možný až od 25. března do 22. dubna 2016. Dotace jsou poskytovány až do 70 % způsobilých nákladů projektu. Vlastní návrhy projektů doporučujeme konzultovat s příslušnými pracovníky krajského úřadu. Kompletní podmínky dotačních programů včetně kontaktních osob jsou k dispozici na www.kraj-lbc.cz/dotacni_fond_lk (Oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství).

KALENDÁŘ AKCÍ

Vzdělávání a osvěta v ekologii a zemědělství patří mezi priority resortu životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje. Letos již popatnácté vydal Kalendář vzdělávacích akcí. Kalendář zahrnuje celkem 28 zemědělských akcí a 35 programů z oblasti ekologické výchovy. V tisknuté verzi si ho lze vyzvednout v kontakním centru Libereckého kraje. V elektronické verzi ho najdete na webu http://www.kalendar-akci-lk.cz/


ŠKOLENÍ UŽIVATELŮ GEOPORTÁLU

V termínu 23. a 24. 3. 2016 proběhne v počítačové učebně školení uživatelů v práci s Geoportálem Libereckého kraje. Školení bude začínat v 10:00 a bude trvat maximálně do 12:00. Přednostně byli zváni uživatelé z Ćeské inspekce životního prostředí. 

Další termín školení je plánován na duben.


Je zobrazeno 41 - 60 položek z celkového počtu 88.
Položek na stránku 20
  5

MAPY KOLEM NÁS

Informace o akci MAPY KOLEM NÁS byly přesunuty na stránky našeho webu Atlas Libereckého kraje, který se na aktivity kolem vzdělávání specializuje: 
http://atlas.kraj-lbc.cz/mapy-kolem-nas

MAPY KOLEM NÁS 2019

  

A CO JSME MOHLI VIDĚT NA PŘEDCHOZÍCH ROČNÍCÍCH AKCE?

MAPY KOLEM NÁS 2018

 

MAPY KOLEM NÁS 2017

Od mapy k hernímu světu

 

 

  
Jsme partnery projektu pro tvorbu národní kartografické sítě