Vítáme Vás na geoportále provozovaném resortem životního prostředí a zemědělství na Libereckém kraji. Můžete zde očekávat zejména mapové úlohy z oblasti životního prostředí, zemědělství a povodňové ochrany. Věnujeme se popularizaci těchto oblastí pro veřejnost a hledáme nové možnosti pro práci s mapou. Mapy a hry je nová výzva pro všechny formy práce s mapou - papírovou, elektronickou nebo její využití při outdoorových hrách.
 

DOTACE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Dotace z Operačního programu Životní prostředí podpoří projekty, které pomohou předcházet vzniku biologicky rozložitelných odpadů prostřednictvím domácích kompostérů. Více než 1,8 miliardy korun je určeno na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění, úpravu a další nakládání s odpady. Dotace půjdou i na výstavbu, modernizaci, nebo dovybavení bioplynových stanic. VÍCE ZDE.

VYPNUTÍ DATABÁZE POVODŇOVÉHO PORTÁLU

Upozorňujeme, že jsme na nezbytnou dobu museli kvůli údržbě vypnout databázi povodňového portálu. Předpoklad - dnes, 1.8.2016, do 22:00. Jedná se rychlou nápravu po poškození jednoho z disků na serveru.


ZPRAVODAJE OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Ve spolupráci s odborem kancelář hejtmana byla zprovozněna mapa odkazující aktuální čísla zpravodajů obcí Libereckého kraje http://geoportal.kraj-lbc.cz/zpravodaje. Po kliknutí na obrazovou ikonu zpravodaje se dostanete na aktuální číslo zpravodaje na webu obce.


Územní plány obcí

Stav pořizování územních plánů najdete v mapové aplikaci kolegů z odboru územního plánování a stavebního řádu: http://mapodb.kraj-lbc.cz/StavUP/


KOUPACÍ VODY

Stav vod ke koupání sledují krajské hygienické stanice. Hezkou mapovou aplikaci najdete zde: http://www.koupacivody.cz/#. Data lze naké najít a načíst do svých map jako mapovou službu z národního geoportálu. Třeba k nám na geoportál: http://geoportal.kraj-lbc.cz/voda?permalink=214af427-f3eb-412d-834d-68e8912582e1


Open Transport Net - upoutávka

Podívejte se na videoupoutávku k připravované desktopové i mobilní aplikaci, na které pracujeme v rámci projektu Open TransportNet.  Povodňový portál Libereckého kraje je jedním ze 4 pilotních řešení. Na videu je v druhé polovině záznamu.

 


Nevíte, kam s použitou baterií? Využijte interaktivní mapu sběrných míst

Mapa sběrných míst vám pomůže nalézt nejbližší sběrný box, kam můžete odevzdat použité baterie (tužkové, knoflíkové, monočlánky i akumulátory). Zadejte lokalitu, která vás zajímá, a zobrazí se vám všechna sběrná místa v okolí.

AKTUALIZACE MAPOVÉHO SERVERU

Upozorňujeme naše uživatele na možné výpadky mapového serveru geoportálu z důvodu prováděné aktualizace SW komponent. Aktualizaci budeme provádět ve čtvrtek 16.6. od 8:00

Světový den životního prostředí

Víte, že dnes slavíme světový den životního prostředí? Podívejte se na stránky této významné události http://wed2016.com/ 

Aktualizace dat katastru nemovitostí

18. dubna byla dokončena aktualizace dat KN: grafické soubory pro k.ú. s DKM, KMD a KM-D (nové – 5 k.ú. + 2 k.ú. na části území + 1 k.ú. přepracováno KM-D na KMD), databáze aplikace Evidence nemovitostí a databáze definičních bodů parcel

ŠKOLENÍ PRÁCE S GEOPORTÁLEM

Další termín školení práce s geoportálem je 27. dubna 2016 od 9:30. Opět v počítačové učebně odboru informatiky LK v prvním patře budovy. Délka školení je cca 2 hodiny. Obsah: co lze na geoportálu najít a využívat, základní a pokročilá práce s mapami, pořizování vlastních geografikých dat prostřednictvím geoportálu. Počet míst na školení je maximálně 12 účastníků. Prosím o včasné přihlášení, aby vám mohl být nastaven uživatelský účet s oprávněním. Přihlášení směrujte na mail: irena.koskova@kraj-lbc.cz, resp. telefonicky na 485 226 412. Uveďte prosím váš telefonický kontakt a případně speciální požadavky, které na práci s geoportálem máte. Stav přihlášek zde.

VYHLÁŠENY GRANTY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A VČELAŘSTVÍ

Na ekologickou výchovu, zakládání a ošetřování krajinářsky významné zeleně, praktická opatření k ochraně živočichů a rostlin, péči o drobné památky v krajině a také na včelařské vybavení bude možné žádat o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje. Teprve podruhé Kraj vyhlašuje program na podporu mysliveckých, rybářských a včelařských kroužků a činnost mladých ochránců přírody. Rozděleno celkem 4,5 mil. Kč. Příjem žádostí bude možný až od 25. března do 22. dubna 2016. Dotace jsou poskytovány až do 70 % způsobilých nákladů projektu. Vlastní návrhy projektů doporučujeme konzultovat s příslušnými pracovníky krajského úřadu. Kompletní podmínky dotačních programů včetně kontaktních osob jsou k dispozici na www.kraj-lbc.cz/dotacni_fond_lk (Oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství).

KALENDÁŘ AKCÍ

Vzdělávání a osvěta v ekologii a zemědělství patří mezi priority resortu životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje. Letos již popatnácté vydal Kalendář vzdělávacích akcí. Kalendář zahrnuje celkem 28 zemědělských akcí a 35 programů z oblasti ekologické výchovy. V tisknuté verzi si ho lze vyzvednout v kontakním centru Libereckého kraje. V elektronické verzi ho najdete na webu http://www.kalendar-akci-lk.cz/


ŠKOLENÍ UŽIVATELŮ GEOPORTÁLU

V termínu 23. a 24. 3. 2016 proběhne v počítačové učebně školení uživatelů v práci s Geoportálem Libereckého kraje. Školení bude začínat v 10:00 a bude trvat maximálně do 12:00. Přednostně byli zváni uživatelé z Ćeské inspekce životního prostředí. 

Další termín školení je plánován na duben.


VYPÍNÁNÍ MAPOVÝCH SERVERŮ

Oznamujeme, že v důvodu plánované odstávky budovy Libereckého kraje (odstávka ČEZ) budou nedostupné také maše mapové servery (geoportál, povodňový portál, tématické mapy) a také mapové služby jimi poskytované. Odstávka serverů životního prostředí je plánována na PÁTEK 4.3.2016 mezi 12 a 15 hodinou

DATA INTENZITY DOPRAVY

Co vše lze nalézt v povodňové mapě? Nově také animaci intenzity dopravy. Najdete ji ve skupině dat "Dopravní síť".  Intenzita dopravy byla vypočtena dopravními inženýry z firmy EDIP s.r.o, podkladová geometrie je z OpenStreetMap. Data jsou vytvářena jako Otevřená Data v rámci Evropského projektu OpenTransportNet. Budou k dispozici ke stažení na adrese http://opentransportmap.info/

Animace intenzity dopravy


Mobilní aplikace pro povodňový portál

Byla spuštěna mobilní aplikace pro Povodňový portál Libereckého kraje. Umožňuje zobrazení základního polohopisu v kombinaci s povodňovými daty – záplavami, adresami sídel povodňových orgánů, vybranými daty krizové infrastruktury a údaji z měřících čidel (hladinoměrů a srážkoměrů) včetně grafického zobrazení posledních hodnot měření. Aplikace je stažitelná na Google Play. Verze pro App Store je v přípravě.

Mobilní aplikace geoportálu


Nové ortofotomapy na Mapy.cz

V lednu na Mapy.cz objevily nové letecké snímky celé České republiky. Ortofotografie z let 2014–2015 tak nahradily původní mapovou vrstvu z let 2010 až 2012. Obrazová data z letadel  pokrývající 82 710 km2 České republiky a nejbližšího pohraničí. Nové snímky jsou dílem společnosti TopGis Brno. Více zde.

POVODŇOVÝ SEMINÁŘ

Letošní povodňový seminář a jeho doprovodný program, konaný v rámci Dnů GIS Liberec 2015 v Krajské vědecké knihovně v Liberci, byl poměrně bohatý. Přečtěte si, co bylo jeho obsahem.

MAPOVÁ APLIKACE ČGS - GEOLOGICKÉ ZAJÍMAVOSTI

Více než 1300 geologických zajímavostí obsahuje mapa České geologické služby. Mezi zaznamenanými lokalitami jsou čistě přírodní úkazy i místa ovlivněná člověkem nebo geologické expozice. U každé z lokalit je na webových stránkách uveden její základní popis a způsob ochrany. Nechybí ani informace o její dostupnosti a schůdnosti a odkazy na užitečné webové stránky. Najdete na http://mapy.geology.cz/zajimavosti/

 


Je zobrazeno 41 - 60 položek z celkového počtu 82.
Položek na stránku 20
  5

MAPY KOLEM NÁS

Informace o akci MAPY KOLEM NÁS byly přesunuty na stránky našeho webu Atlas Libereckého kraje, který se na aktivity kolem vzdělávání specializuje: 
http://atlas.kraj-lbc.cz/mapy-kolem-nas

 

MAPY KOLEM NÁS 2018

 

MAPY KOLEM NÁS 2017

Zveme všechny příznivce map a nových technologií na akci Mapy kolem nás, které se budou konat v Krajské vědecké knihovně. Hlavními organizátorem akce je Liberecký kraj, rezort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova, ve spolupráci s odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.  Akce se koná ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci. Program najdete v přiloženém letáku. Stav registrace na akci je zde: https://goo.gl/gbnjKE. Registrace je spuštěna od pondělí 11.9.2017.

Od mapy k hernímu světu

 

 

  
Jsme partnery projektu pro tvorbu národní kartografické sítě