Vítáme Vás na geoportále provozovaném resortem životního prostředí a zemědělství na Libereckém kraji. Můžete zde očekávat zejména mapové úlohy z oblasti životního prostředí, zemědělství a povodňové ochrany. Věnujeme se popularizaci těchto oblastí pro veřejnost a hledáme nové možnosti pro práci s mapou. Mapy a hry je nová výzva pro všechny formy práce s mapou - papírovou, elektronickou nebo její využití při outdoorových hrách.
 

VYPÍNÁNÍ MAPOVÝCH SERVERŮ

Oznamujeme, že v důvodu plánované odstávky budovy Libereckého kraje (odstávka ČEZ) budou nedostupné také maše mapové servery (geoportál, povodňový portál, tématické mapy) a také mapové služby jimi poskytované. Odstávka serverů životního prostředí je plánována na PÁTEK 4.3.2016 mezi 12 a 15 hodinou

DATA INTENZITY DOPRAVY

Co vše lze nalézt v povodňové mapě? Nově také animaci intenzity dopravy. Najdete ji ve skupině dat "Dopravní síť".  Intenzita dopravy byla vypočtena dopravními inženýry z firmy EDIP s.r.o, podkladová geometrie je z OpenStreetMap. Data jsou vytvářena jako Otevřená Data v rámci Evropského projektu OpenTransportNet. Budou k dispozici ke stažení na adrese http://opentransportmap.info/

Animace intenzity dopravy


Mobilní aplikace pro povodňový portál

Byla spuštěna mobilní aplikace pro Povodňový portál Libereckého kraje. Umožňuje zobrazení základního polohopisu v kombinaci s povodňovými daty – záplavami, adresami sídel povodňových orgánů, vybranými daty krizové infrastruktury a údaji z měřících čidel (hladinoměrů a srážkoměrů) včetně grafického zobrazení posledních hodnot měření. Aplikace je stažitelná na Google Play. Verze pro App Store je v přípravě.

Mobilní aplikace geoportálu


Nové ortofotomapy na Mapy.cz

V lednu na Mapy.cz objevily nové letecké snímky celé České republiky. Ortofotografie z let 2014–2015 tak nahradily původní mapovou vrstvu z let 2010 až 2012. Obrazová data z letadel  pokrývající 82 710 km2 České republiky a nejbližšího pohraničí. Nové snímky jsou dílem společnosti TopGis Brno. Více zde.

POVODŇOVÝ SEMINÁŘ

Letošní povodňový seminář a jeho doprovodný program, konaný v rámci Dnů GIS Liberec 2015 v Krajské vědecké knihovně v Liberci, byl poměrně bohatý. Přečtěte si, co bylo jeho obsahem.

MAPOVÁ APLIKACE ČGS - GEOLOGICKÉ ZAJÍMAVOSTI

Více než 1300 geologických zajímavostí obsahuje mapa České geologické služby. Mezi zaznamenanými lokalitami jsou čistě přírodní úkazy i místa ovlivněná člověkem nebo geologické expozice. U každé z lokalit je na webových stránkách uveden její základní popis a způsob ochrany. Nechybí ani informace o její dostupnosti a schůdnosti a odkazy na užitečné webové stránky. Najdete na http://mapy.geology.cz/zajimavosti/

 


MAPOVÝ PROJEKT PRO STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE

Připravili jsme projekt pro zobrazení starých ekologických zátěží http://geoportal.kraj-lbc.cz/odpady-sez . Data jsou z více zdrojů a smyslem projektu je jejich revize. Současně projekt obsahuje lokální mapování skládek a odpadů. Tato data jsou jen pro přihlášené uživatele.


Dny GIS 2015 - akce pro školy i veřejnost

Zveme Vás na tradiční akci do Krajské vědecké knihovny v Liberci - Dny GIS Liberec 2015, určenou pro veřejnost a školní kolektivy. Můžete se těšit na pestrý program v několika souběžně běžících pásmech - "Voda naživo", "Rozumíme přírodě", "Mapy a hry" a "Malujeme Zemi příběhů".

Víte, že voda může vařit i za studena? Víte, jak se "neutopit" na jezu při letních výpravách? Jak jsou pro život v přírodě důležité tůňky, jak si je vytvořit a sledovat život v nich? Jak se mapuje výskyt vzácných živočichů? Našli byste strategii, jak vyhrát nad démony v mapové hře Tierra Demonical? Chcete se vrátit v čase a projít centrem Liberce v minulém století?

Akce bude probíhat ve dnech 18. až 20. listopadu 2015. Mapy a hry a malování Zeme příběhů jsou dostupné po celou dobu. Voda naživo a Rozumíme přírodě mimo čtvrtka 19.11. kdy probíhá povodňový seminář.

Moderovaný program "Rozumíme přírodě" a "Voda naživo" je dlouhý 90 minut. Je vhodné pro 2.stupeň základních škol a střední školy. Registraci proveďte prosím na mailovou adresu irena.koskova@kraj-lbc.cz. Obsazenost termínů najdete zde https://goo.gl/jYseyD.


DNY GIS 2015 - malování Země příběhů

Kdo rád maluje, může se přidat k malovací štafetě a podílet se na spoluvytvoření rekordně velké malované mapy. Namaluj kousek mapy svého světa, jak ho vidíš nebo jaký ho chceš mít. Propoj ho s ostatními. Mapa k mapě, příběh k příběhu a vznikne nám velká "Země příběhů".

Malování bude probíhat nezávisle na ostatním programu, po celou dobu Dnů GIS, od 18.11. od 9:00 do 20.11. do 14:00. Je určeno pro všechny zájemce bez omezení. Registrovat se mohou jednotlivci nebo skupiny nejvíce 8 lidí na blok 90 minut. Výsledné dílo bude školám s větší účastní dětí předáno vytisknuté. Malovací potřeby budou k dispozici na místě.

Registrujte se na emailu irena.koskova@kraj-lbc.cz. Obsazenost termínů najdete zde https://goo.gl/jYseyD (druhá záložka).


DNY GIS 2015 - Pozvánka na seminář MAPY POMÁHAJÍ PŘI ŘEŠENÍ POVODNÍ A SUCHA

Vážení členové a příznivci povodňové ochrany, zveme Vás na akci Dny GIS Liberec 2015 s tématem "Mapy pomáhají při řešení povodní i sucha". Obsahem bude seminář, který Vás provede hlavní činnosti pracovníků povodňové ochrany při povodni i situaci sucha, pokusí se Vás pobavit a představí Vám mapy i v netradičním kontextu. Přijdte se podívat na unikátní zařízení, které vám "naživo" ukáže hydrodynamické chování vody na jezu, vliv protipovodňových opatření, mechanizmus usazování sedimentů v tocích a tvorbu výmolů.

Akce se uskuteční dne 19.11. 2015 v Krajské knihovně Liberec od 9:00 do 14:00. Prosíme o registraci na mail: irena.koskova@kraj-lbc.cz

 

Co nabízí Dny GIS 2015 pro školy?

Můžete se těšit na pestrý program ve třech základních paralelně běžících částech - pásma "Rozumíme vodě a přírodě", "Mapy a hry" a "Malujeme Zemi příběhů".

Hlavní téma letošních Dnů GIS je voda. Nabídneme Vám vodu "naživo". Na unikátních demonstračních zařízeních se mohou žáci a studenti přesvědčit, že voda může vařit i za studena. Poučíme je, jak se neutopit pod jezem při letních výpravách. Na vlastní oči uvidí, jak se vlastně vytvoří v řece výmoly, jak proudí sedimenty a jak dochází k zanášení koryt.

Ochrana přírody je také oblast našeho resortu. Připravili jsme nové interaktivní pomůcky na hravé poznávání přírody. Podíváme se, jak jsou pro život v přírodě důležité tůňky, jak si je vytvořit a sledovat život v nich. Představíme činnost strážců přírody. Ukážeme, jak se pomocí nových technologií mapují vzácné živočišné druhy.

V oddechové sekci Mapy a hry si opět můžete vyzkoušet Mapu vůní, zahrát si strategickou mapovou stolní hru Země démonů a nebo zažít na vlastní žaludek virtuální realitu prostřednictvím brýlí Oculus Rift. Projdete se 3D Libercem minulého století a potrápíte se s geohádankami a geohrátkami.

Informace o registraci na akci zde: https://goo.gl/jYseyD

LETÁK K AKCI DNY GIS LIBEREC

Byl upřesněn časový plán a přidána pozvánka na malovací akci Země příběhů

Dny GIS Liberec 2015


VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ "POVODEŇ 2010" UVEDE LETOŠNÍ DNY GIS

Přijďte vzpomenout na události před pěti lety do Krajské knihovny Liberec. Připomene Vám je výstava POVODNĚ 2010 fotografa Petra Šimra. Fotografie na této výstavě vznikly v době povodní v srpnu 2010, kdy Petr Šimr jako fotoreportér Deníku fotografoval události kolem velké vody na Liberecku. Výstava potrvá celý listopad 2015. Bude se konat jako první akce Dnů GIS Liberec, letos zaměřených na povodńovou ochranu. 

Povodně 2010 - výstava Petra Šimra

 

UKONČENÍ PROVOZU SERVERU "MAPS"

Oznamujeme ukončení provozu javovského mapového serveru, který jste byli zvyklí nacházet na stránce http://maps.kraj-lbc.cz/.  Hlavním důvodem jsou problémy s aktualizacemi javy, ale také přechod na mové mapové technologie. Pokud jste si přes server MAPS pořídili nějaké data, po zřízení účtu na geoportále se vám editovaná data opět objeví. Info, jak na to, podá administrátor.

TIERRA DEMONICAL

Informace o stolní deskové mapové hře najdete zde: http://geoportal.kraj-lbc.cz/tierra-demonical. Kdy a kde se bude znovu hrát není ještě určeno, zjišťujeme zájem. Dejte nám vědět, pokud jej máte.

NOVÁ MAPOVÁ APLIKACE NA GEOPORTÁLE

prvk 2015

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací je dokument, který obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu, a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod v daném územním celku. 

Mapová aplikace bude sloužit všem k přehlednému zobrazení dat Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací. Data budou nadále doplňována a aktualizována. Nově se aplikace také problematice dotací pro rozvoj vodohospodářské infrastruktury.


TERMÍN PRO DNY GIS LIBEREC 2015 JE JIŽ ZNÁM!

Poznamenejte si datum 18. až 20. 11. 2015Již patnáctý ročník Dnů geografických informačních systémů (GIS) můžete navštívit na tradičním místě konání v liberecké Krajské vědecké knihovně. Budete se moci seznámit s prostředím, v němž jsou vytvářena a spravována geografická data, tedy jednoduše řečeno se vším, co je potřebné k tomu, aby mohla vzniknout mapa. Všechna dopoledne budou již tradičně vyhrazena žákům základních a středních škol, ale přijít může každý. Odpoledne pak budou pro návštěvníky připraveny přednášky a semináře. Všechny akce Dnů GIS jsou pro každého a zdarma. Program začneme zveřejňovat během listopadu 2015.
Navštivte nás na FB nebo G+. Uvítáme náměty k dalšímu ročníku a ohlasy i na ty již proběhlé.

ŠKOLENÍ POVODŇOVÝCH ORGÁNŮ

Školení povodňových orgánů obcí a ORP Libereckého kraje. Bude se konat 29. 1. 2015 v multimediálním sále LK. Podrobnosti v příloze. Školení není určeno pro veřejnost, pouze pro pracovníky povodňové ochrany.

POZVÁNKA


SVĚT GOOGLE NA DNECH GIS LIBEREC

Po dvou letech nás opět na Dnech GIS navštíví šéf mapového týmu Googlu v Curychu Jaroslav Bengl. Přiďte si poslechnout novinky z mapové sekce Google a zeptat se na to, co vás zajímá! Přednáška se koná ve středu 19.listopadu od 17ti hodin v hlavním přednáškovém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci. Vstup je zdarma.


Dny GIS Liberec se blíží!

Letošní Dny GIS Liberec se budou konat v termínu 19. až 21. 11. 2014 opět v Krajské knihovně. Geoportál odboru životního prostředí a zemědělství bude zastoupen 4 stanovišti:

  • Mapa vůní (osvědčená expozice ve spolupráci se ZOO Liberec)
  • Tierra Demonical (nová desková mapová hra)
  • Udělej si geohru (včetně aktivní tvorby nové geohry během výstavy)
  • Virtuální toulky 3D prostorem (nová připravovaná 3D modelace centra Liberce, v lepší případě přizpůsobená i pro „virtuální" brýle Oculus Rift)

Dále zajištujeme večerní přednášku o světe Google (středa v 17:00, přednáší Jaroslav Bengl z Vývojového centrum Google, Curich)


Je zobrazeno 61 - 80 položek z celkového počtu 88.
Položek na stránku 20
  5

MAPY KOLEM NÁS

Informace o akci MAPY KOLEM NÁS byly přesunuty na stránky našeho webu Atlas Libereckého kraje, který se na aktivity kolem vzdělávání specializuje: 
http://atlas.kraj-lbc.cz/mapy-kolem-nas

MAPY KOLEM NÁS 2019

  

A CO JSME MOHLI VIDĚT NA PŘEDCHOZÍCH ROČNÍCÍCH AKCE?

MAPY KOLEM NÁS 2018

 

MAPY KOLEM NÁS 2017

Od mapy k hernímu světu

 

 

  
Jsme partnery projektu pro tvorbu národní kartografické sítě