Nakresleme svůj kraj. Společně.

Upozornění: Soutěž proběhla v omezeném rozsahu v roce 2011. Nicméně je snahou organizátorů soutěž doplnit a připravit pro rok 2013. Proto informace o 1.ročníku soutěže i technické propozice ponecháváme zde Geoportále.

 
Liberecký kraj u příležitosti 11. ročníku Dnů GIS Liberec, které se uskuteční ve dnech 22. - 24. listopadu 2011 v Krajské vědecké knihovně, vyhlašuje první ročník doprovodné výtvarné soutěže  pro žáky základních a středních škol s názvem MAPPUZZLE.
 
Jak název napovídá, půjde o kombinaci výtvarného ztvárnění krajiny ve formě mapy a současně využití puzzle-principu, aby se každé jednotlivé dílo mohlo stát součástí velkoplošné mapy území našeho kraje. Výtvarná technika je volitelná – svůj „mapový dílec" můžete nakreslit, namalovat nebo udělat jako počítačovou grafiku. Závazný je formát výsledného obrázku a jeho propojitelnost s dalšími díly. Vyberte si území, které máte rádi a znáte ho, a nakreslete, jaké ho chcete mít! Aby bylo možné obrázky různých autorů a různých území mezi sebou propojit, bude třeba při tvorbě díla dodržet několik jednoduchých zásad.
 
Výsledné komponované dílo bude k vidění v rámci Dnů GIS Liberec 2011(www.dnygis.cz) v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Zde budou při slavnostním zahájení dne 22. listopadu oceněna tři nejzdařilejší díla v každé z věkových kategorií soutěžících. Všechny práce budou následně také zapracovány do veřejné interaktivní mapové aplikace a nabídnou pestrobarevnou skládanku různých pohledů na Liberecký kraj. Po zpracování přihlášených prací bude dostupná na adrese www.mappuzzle.cz.   
 

 

PROPOZICE VÝTVARNÉ SOUTĚŽE 

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Soutěž je určena pro žáky základních a středních škol v Libereckém kraji. Vyhlašuje se v následujících věkových kategoriích:
I. kategorie - do 11 let včetně - žáci základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
II. kategorie - od 12 let výše - studenti středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
Výtvarná díla mohou být zpracována jednotlivci nebo skupinami žáků, přičemž účastník či účastníci mohou zaslat do soutěže i více různých mapových výřezů. Vždy však bude hodnocen každý mapový výřez samostatně.
 

TECHNICKÉ PROVEDENÍ PRÁCE

 • Výtvarná díla musí být zpracována ve formátu A3 (na šířku) nebo A2 (na šířku).
 • Na webové adrese soutěže si lze stáhnout reálnou mapu území členěnou na jednotlivé mapové díly a také odpovídající čárovou kresbu, která by mohla (není podmínkou) sloužit jako základní podklad pro kresbu.
 • Aby bylo možné díla různých autorů vzájemně propojit, je nutné při tvorbě díla dodržet tyto technické podmínky:
  • formát práce A3 nebo A2 orientovaný na šířku
  • obsah výřezu musí odpovídat vybranému mapovému listu:
  • na hranicích listu budou zachovány základní propojovací prvky, nejčastěji významnější vodní toky a vodní plochy, hlavní silniční  a železniční tahy
 • Výtvarná díla mohou být zpracována libovolnou technikou. V případě potřeby lze účastníkům zabezpečit tisk počítačově provedených prací. Nutné je včasné dodání podkladů v běžném grafickém formátu (JPG, PNG, PDF, AI, PSD, CDR) na mailovou adresu irena.koskova@kraj-lbc.cz (přímo, nebo nad velikost 5 MB prostřednictvím webové úschovny)
 • Součástí každého díla musí být čitelné jméno, příjmení, věk tvůrce a kontaktní adresa bydliště či školy, uvedené buď na zadní straně díla, nebo na samostatném listu.
 

TERMÍNY A DOPRUČENÍ

Díla lze zasílat nejpozději do 11. listopadu 2011 k rukám Leoše Křečka nebo Irena Koškové na adresu Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 460 80 Liberec. Obálku označte nápisem MAPPUZZLE.
Díla přihlášená do soutěže nelze z kapacitních důvodů posílat zpět. V případě zájmu budou po soutěžích k vyzvednutí u zadavatele soutěže.
 

OCENĚNÍ A VYSTAVENÍ PRACÍ

Tři nejlepší díla v každé kategorii budou odměněna. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v rámci Dnů GIS Liberec 2011 dne 22. listopadu 2011 v Krajské vědecké knihovně. Vybraná díla budou vystavena v prostorách Krajské vědecké knihovny po dobu konání Dnů GIS Liberec 2011.
Účastníci soutěže souhlasí se zveřejněním díla či jeho reprodukce na webových stránkách soutěže a v propagačních materiálech.
 

DALŠÍ INORMACE O SOUTĚŽI (PRO PŘIPRAVOVANÝ ROČNÍK 2013)

Bližší informace k soutěži podá Irena Košková (telefon: 485 226 412, email: irena.koskova@kraj-lbc.cz). 
Propozice soutěže a podkladové materiály jsou k dispozici na stránkách  www.mappuzzle.cz 
« Zpět

kresba_C1.pdf

kresba_C1.pdf

Uploaded by Irena Košková, 11.11.12 14:29
Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.
1 of 1
Komentáře
Zatím nebyly vloženy žádné komentáře. Buďte první.

Verze 1.0

Naposledy upraveno uživatelem Irena Košková
11.11.12 14:29
Stav: Schváleno
Stáhnout (355,7k) Get URL or WebDAV URL.
Historie verzí
Verze Datum Velikost  
1.0 11.11.12 14:29 355,7k