Detail knihovny

 Místní knihovna ve Vlastibořicích
Kontaktní údaje
Poštovní adresa:Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov
Telefon:485 146 025 (OU)
E-mail:knihovna@vlastiborice.cz
WWW:http://vlastiborice.knihovna.cz/
On-line katalog:http://reks.kvkli.cz/katalog/vlastiborice/baze.htm
Vedoucí knihovny:Miroslava Svačinková
Evidenční číslo knihovny:4828
Otevírací doba
středa:16.30 - 18.30
Údaje o zřizovateli
Zřizovatel:Obec Vlastibořice
E-mail zřizovatele: info@vlastiborice.cz
WWW zřizovatele:http://www.vlastiborice.cz
Další údaje
Knihovní systém:Clavius REKS
Internet:ano
Knihovna pověřená výkonem regionálních funkcí:KVK Liberec