Detail knihovny

 Místní knihovna v Kryštofově Údolí
Kontaktní údaje
Poštovní adresa:Kryštofovo Údolí 166, 460 01 Liberec
Telefon:482 720 354 (OU)
E-mail:info@kudoli.cz
WWW:http://www.krystofovoudoli.knihovna.cz
Vedoucí knihovny:Martina Žilková
Evidenční číslo knihovny:5235
Otevírací doba
pondělí:16.00 - 18.00
středa:16.00 - 18.00
Údaje o zřizovateli
Zřizovatel:Obec Kryštofovo Údolí
E-mail zřizovatele:krystofovo.udoli@volny.cz
WWW zřizovatele:http://www.krystofovoudoli.eu/
Další údaje
Knihovní systém:Clavius REKS
Internet:ano
Knihovna pověřená výkonem regionálních funkcí:KVK Liberec