Akce MAPY KOLEM NÁS 2018 se blíží!

Akce se bude konat v termínu od 9. do 11. října 2018, opět v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

 

MAPY KOLEM NÁS 2017

Mapy kolem nás, Liberec 2017

Navazujeme na tradice námi pořádaných Dnů GIS v prostorách Krajské knihovny v Liberci a ohlašujeme nový ročník akce, nově pod jménem Mapy kolem nás. Bude se konat v termínu od 10. do 12. října 2017.  Informace k akci najdete zde http://geoportal.kraj-lbc.cz/mapy-kolem-nas a taky na doprovodných sociálních sítích. 
Záštitu nad akcí MAPY KOLEM NÁS má Jiří Löffelmann, člen rady kraje, pověřený řízením rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova

 

ČASOVÝ PLÁN

10.10.2017 úterý

10:00 - 14:30  školy (doporučena registrace)

(10:00) - 14:30 - 17:00 veřejnost (program i malování)

17:00 přednáška OD MAPY K HERNÍMU SVĚTU (Bohemia Interactive) 

11.10.2017 středa

8:30 - 14:30  školy (doporučena registrace)

(8:30) - 14:30 - 17:00 veřejnost (program i malování)

12.10.2017 čtvrtek

8:30 - 14:30  školy (doporučena registrace)

(8:30) - 14:30  veřejnost

14:30 deinstalace

Výstava fotografií OKEM DRONU 10.10. až 30.10.2017

 

REGISTRACE NA AKCI

Akce je pro veřejnost volně přístupná v čase od 10:00 do 17:00. Prosíme školy o registraci na mail irena.koskova@kraj-lbc.cz nebo telefon 485 226 412.

Stav registrace na akci je zde: https://goo.gl/gbnjKE.

 

LETOS SE NA ORGANIZACI AKCE PODÍLÍ

Aforti IT - 3D Johny, Šumperk

Bohemia Interactive, Praha

Geografická služba Armády ČR

Google - vývojové centrum, Zurych

Gymnázium F.X.Šaldy, Liberec

Gymnázium Jeronýmova, Liberec

Junák - svaz skautů a skautek, Liberec

Krajská vědecká knihovna, Liberec

Severočeské muzeum, Liberec

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod

Střední škola vodohospodářská a rybářská, Třeboň

Střevlik - středisko ekologické výchovy, Hejnice

Univerzita J.E.Purkyně, fakulta přírodovědecká, katedra geografie, Ústí nad Labem

UpVision, Praha

ZOO, Liberec

 

 

PŘEDNÁŠKA "OD MAPY K HERNÍMU SVĚTU" 

Geografická data a GIS nemusí sloužit jen vážným věcem. Pro vývojáře počítačových her z českého studia Bohemia Interactive je skutečná krajina inspirací a geodata zdrojem pro tvorbu originálních a rozsáhlých herních světů. V přednášce vývojáři představí postup přeměny reálné krajiny ve virtuální svět počítačové hry. Přijďte se podívat a zeptat se těch nejpovolanějších na vše, co vás z "profesionálního herního světa" zajímá!

Přednáška se bude konat v úterý 10. října od 17ti hodin v hlavním přednášecím sále Krajské vědecké knihovny v Liberci

 

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ "OKEM DRONU"

Na co se na akci MAPY KOLEM NÁS můžete těšit také? Počínaje akcí až do konce října můžete navštívit výstavu fotografií OKEM DRONU. Naše přední firma v této oblasti - UpVision - zde představí krásné fotografie v celého Česka.
Několik fotografií z ptačí perspektivy přidali také další autoři - vystavující firma 
Aforti IT - 3D Johny, Šumperk a Irena Košková.

 

 

MALUJEME ZEMI PŘÍBĚHŮ - Svět čarodejnického učně 

Vytvořme svět plný fantazie na motivy příběhů Harryho Pottera! Výsledné práce budou digitálně spojeny do velké mapy v tiskové podobě předána zúčastněným školám. 

Malování se věnuje samostatná stránka http://geoportal.kraj-lbc.cz/zeme-pribehu

 

  
Foto z předchozích ročníku i možnost vyjádřit svůj názor zde.

   

MAPY KOLEM NÁS

Zveme všechny příznivce map a nových technologií na akci Mapy kolem nás, které se budou konat v Krajské vědecké knihovně. Hlavními organizátorem akce je Liberecký kraj, rezort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova, ve spolupráci s odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.  Akce se koná ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci. Stav registrace na akci je zde: https://goo.gl/gbnjKE.