Vyhledávání

Pokud potřebujeme v mapě vyhledat adresu nebo parcelu, využíváme vyhledávací okno v záhlaví aplikace. Zde zvolíme co přesně chceme vyhledat. Výsledkem je seznam vyhovujících odkazů.

Příklad


Potřebuji najít adresu Nový Oldřichov, číslo domu 45. Do vyhledávacího okna zadávám co nejjednodušeji:

VYHLEDÁVACÍ OKNO: nový 45

Z nalezených výsledků vyberu ten správný.


Potřebuji nalézt parcelu v obci Cvikov s parcelním číslem 52. 

Ve vyhledávacím okně vyberu výběr podle parcely

PARCELY:  cvikov 52

Z nalezených výsledků vyberu ten správný.

 

 

 

Práce s vrstvami

Každá provozovaná mapová aplikace obsahuje stejný základ mapových dat (mapové podklady, letecké snímky, správní hranice, ortofotomapy…) a přidává další data dle svého zaměření (data k povodním, suchu, vodovodům a kanalizacím…)


Příklad

Potřebuji vědět, jaká je kvalita půda na pozemku, který chci zakoupit. Data půd lze najít v kompozici https://geoportal.kraj-lbc.cz/ochranaprirody případně https://sucho.kraj-lbc.cz/mapa-pudy.

Spustím si mapu

Vyhledám parcelu, kde si chci zjišťovat informace o půdě: například zákupy 2638

Aktivuji si potřebné mapové vrstvy (data půd, letecký snímek…)

Kliknutím na plochu si přečtu (například) kód BPEJ, případně třídu ochrany půdy.

Zjistím, že na pozemku se nacházejí 2 druhy půdy - třída ochrany II. a V.

 

 
Zobrazení reliéfu

Funkce Zobrazení reliéfu umožňuje zobrazení výškového profilu na manuálně zvolené trase v mapě

Příklad:

Chci si ověřit trasu plánovaného výletu z obce Světlá pod Ještědem na Ještěd.

Vyberu si vhodnou mapovou kompozici, například voda (služba je dostupná ve všech mapách).

Zde je k dispozici také mapová vrstva turistiky od firmy GeodézieOnline, pro výběr po turistické značce se může hodit.

Vyberu si výřez.

Kliknu na ikonu pro tvorbu reliéfu vpravo nad mapou

Nástrojem tužka vyklikám trasu.

Po ukončení trasy dvouklikem se mi ve zvláštním okně vygeneruje reliéf trasy


Dostupné ve všech aplikacích.

 

 
Vygenerování mapových listů

Funkce prozatím dostupná pouze v povodňovém portálu umožňuje vygenerování PDF souboru s mapovámi listy, které pokrývají vybranou plochu, nebo překrývají vybranou linii - například na toku nějaké řeky. Kromě výřezu nebo line si lze i zvolit měřítko a formát tisk A4 nebo A3.


Příklad:

Chci si do své dokumentace vytisknout plánek vybraného území - například meandry Jizery severně od Turnova.

Vyberu vhodný výřez.

Kliknu na ikonu mapových listů.

Kliknu na ikonu vykreslení plochy (vlevo nahoře v mapovém okně)

Vyberu zájmovou plochu

Po ukončení dvouklikem se vygeneruje náhledka mapových listů

Zde ještě mohu zvolit měřítko a vybrat formát papíru, náhledka se podle volby přepočítá

Kliknu na odkaz - Vygenerovat PDF.

Systém vytvoří vícestránkové PDF.

 


Příklad:

Potřebuji mít v dokumentaci k povodńové ochraně mapový plánek toku, například tok řeky Jizera na území města Železný Brod

Vyberu vhodný výřez.

Kliknu na ikonu mapových listů.

Kliknu na ikonu vykreslení linie (vlevo nahoře v mapovém okně)

Vyberu úsek toku, zakončím dvouklikem.

Vygeneruje se náhledka mapových listů

Zde ještě mohu zvolit měřítko a vybrat formát papíru, náhledka se podle volby přepočítá

Kliknu na odkaz - Vygenerovat PDF.

Systém vytvoří vícestránkové PDF.

Přidání mapové služby

Odkaz na mapovou službu je nejlépe vyhledat googlením. Například velkým zdrojem geografických dat je web ĆÚZK, případně další weby státních organizací.


Příklad

Chci si do mapového projektu přidat stínovaný reliéf terénu.

Ve vyhledávačí zadám "wms cuzk reliéf". První nalezený odkaz je stránka 

https://geoportal.cuzk.cz/(S(1ny5yld3uzgm4fttcuwoczze))/Default.aspx?menu=3129&mode=TextMeta&side=wms.verejne&metadataID=CZ-CUZK-WMS-DMR4G&metadataXSL=metadata.sluzba

Zde napravo je nabídka webových služeb. Vyberu například WMS - DMR 4G a kliknu na Informace o produktu.

Zkopíruji si adresu https://ags.cuzk.cz/arcgis2/services/dmr4g/ImageServer/WMSServer?

Službu pak připojíme na záložce v mapovém okně - vlevo dole - PŘIPOJIT PROSTOROVOU SLUŽBU

Zkopírovanou adresu vložím do řádku, vpravo vyberu typ služby(zde: WMS) a kliknu na šipku vpravo.

Služba se načte a dole ji dám Přidat do mapy

V mapě pak přidanou vrstvu najdu ve stromu vrstev. Zde kliknutím na pravé tlačítko myši mohu vrstvu například částečně zprůhlednit.

 

 
Přidání družicových snímků

Funkce slouží k zobrazení družicových snímků z družice Sentinel 2. Na serveru je k dispozici dostupná řada snímků od roku 2017.

Postup:

ve stromě vrstev si zakliknete vrstvu Družicové snímky 

dole pod stromem vrstev je odkaz "Družicové snímky", kde si vyberete konkrétní snímek

snímek se zobrazí v pravých barvách, ale můžete si nechat spočítat vegetační index (výběr v dolním řádku) 

 

(Aktuálně je možnost přidání družicových snímků dostupná pouze v aplikaci: https://sucho.kraj-lbc.cz/)

 

CO ZNAMENAJÍ VYBRANÉ INDEXY

 

 

NDVI - vegetační index


Známý a široce používaný NDVI je jednoduchý, nicméně velmi účinný index pro kvantifikaci zelené vegetace. Normalizuje rozptyl zelených listů v blízkých infračervených vlnových délkách s absorpcí chlorofylu v červených vlnových délkách. Rozsah hodnot NDVI je -1 až 1. Negativní hodnoty NDVI (hodnoty blížící se -1) odpovídají vodě. Hodnoty blízké nule (-0,1 až 0,1) obecně odpovídají neúrodným oblastem skály, písku nebo sněhu. Nízké, kladné hodnoty představují keře a pastviny (přibližně 0,2 až 0,4), zatímco vysoké hodnoty označují mírné a tropické deštné pralesy (hodnoty blížící se 1). Dobře vyjadřuje živou zelenou vegetaci.


NDSI - sněhový index


Sněhový index NDSI - Normalizovaný rozdílový sněhový index Sentinel-2  je poměr jednoho pásma VIR (pásmo 3 - zelená) a jednoho v SWIR (krátkovlné pásmo 11). Hodnoty indexu nad úrovní 0,42 představují obvykle sníh. Vzhledem k tomu, že sníh absorbuje většinu dopadajícího záření v SWIR, zatímco mraky nikoli, umožňuje NDSI odlišit sníh od mraků.


NMDI - index sucha


Normalizovaný vícepásmový index sucha (NMDI) se využívá k monitorování vlhkosti půdy a vegetace prostřednictvím družicových dat DPZ, je to nově využívaný index. Analýzy odhalily, že kombinováním informací z několika blízkých infračervených a krátkovlnných infračervených kanálů zvýšila NMDI citlivost na závažnost sucha a je vhodná pro odhad vlhkosti půdy i vegetace. 


NDMI - rozdílový index vlhkosti


NDMI je normalizovaný rozdílový index vlhkosti, který k zobrazení vlhkosti používá kombinaci pásem NIR a SWIR. Využívá se ke sledování změn obsahu vody v listech.


NDWI - rozdílový vodní index


NDWI se využívá pro mapování vodních útvarů, protože vodní útvary silně absorbují světlo ve viditelném až infračerveném elektromagnetickém spektru. NDWI je kombinací zeleného a blízkého infračervené pásma. Hodnoty indexu větší než 0,5 odpovídají obvykle vodním útvarům. Vegetace obvykle odpovídá nižším hodnotám a zastavěné plochy hodnotám mezi nulou a 0,2.