Logo NeoCartLink

 

Podpora tvorba národní sítě karografie nové generace

 
Projekt NeoCartoLink si klade za cíl podpořit vznik národní kartografické sítě a navázání produktivního partnerství mezi odborníky z institucí terciárního vzdělávání (univerzity a výzkumná a vývojová pracoviště) a aplikační sféry (společnosti podnikající v oblasti kartografie a tvorby map).
Kartografie zasahuje do mnoha oblastí lidské činnosti, neboť velká část lidského konání má prostorový rozměr. Prostorová data jsou často využívána v médiích, ne vždy však vhodným způsobem, který by respektoval potřeby koncového uživatele. Nízká kartografická gramotnost tvůrců i uživatelů map je mnohdy příčinou chybných rozhodnutí, ze kterých v praxi plynou následky projevující různými negativními (především ekonomickými) dopady.
 
Cílovou skupinu tvoří
  • studenti vysokých škol z bakalářského, magisterského a doktorského programu
  • akademičtí a odborní pracovníci vysokých škol zabývající se kartografickými disciplínami
  • pracovníci výzkumné a aplikační sféry, jež se zabývají vývojem a výzkumem v oblasti dílčích disciplín kartografie
 
 
Aktuální informace na webu projektu:

http://www.neocartolink.cz/

 

Naše kartografické výstupy

 

Atlas životního prostředí

Publikace Atlas životního prostředí Libereckého kraje byla vytvořena ve spolupráci s katedou geografie Technické univerzity v Liberci a vydána v roce 2008. V prestižní národní soutěži Kniha roku v roce 2009 obdržela 2.místo v nejnáročnější kategorii Atlasy.

Další publikace s mapovými výstupy

Geologie Libereckého kraje

Ochrana přírody v Libereckém kraji

Naučné stezky Libereckého kraje

 

Mapová díla

Soubor povodňových map velkých měřítek