STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE

 

Za starou ekologickou zátěž (SEZ) jsou označovány skládky, které nebyly provozovány podle žádných pravidel a bez jakéhokoliv zabezpečení. Takto jsou také označována místa, kde došlo ke kontaminaci zemin látkami, které jsou nebezpečné vodám (např. ropné látky). SEZ vznikaly do roku 1994. Odstraňování následků existence SEZ nebo odtěžení uložených odpadů se nazývá sanace.

 

STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE V LIBERECKÉM KRAJI

Mapa SEZ

 

[Zdroj: geoportál Cenia, 2007]