Warning: session_start() [function.session-start]: The session id is too long or contains illegal characters, valid characters are a-z, A-Z, 0-9 and '-,' in /var/www/geoportal/php/vydej/index_liferay.php on line 4

Výdejní portál

Výdejní portál je určený ke stahování dat, která jsou ve správě GIS životního prostředí a licenční ujednání k nim umožňuje jejich poskytování.

Postup

1. Přihlaste se svým účtem. Pokud nemáte účet, stačí zadat kontaktní emailová adresa. Uživatelské účty nastavuje správce: geoportal@kraj-lbc.cz.
2. Vyberte požadovaná data zaškrtnutím v nabídce. Nabídka je závislá od toho, na jaká data máte s ohledem na jejich licenčních omezení nárok.
3. Po výběru dat zatržením u jména vrstvy obdržíte na Vámi uvedený email odkaz na ZIP soubor ke stažení.
Informace o výdejním portálu a datových sadách naleznete zde: https://geoportal.kraj-lbc.cz/data-a-sluzby.
Mapový projekt s daty územně analytických podkladů naleznete zde: https://geoportal.kraj-lbc.cz/uap.

Zadání výběru:

Uživatel:
Email:
Uzemí:Liberecký kraj
Naposledy stáhnuto:25.06.2020 v 14:32:45

Výběr dat podle data aktualizace :

Od data: (implicitně datum posledního stáhnutí dat.)
Všechny dostupné vrstvy

probíhá zpracování ...