Mapové projekty k problematice

mapa kanalizace 

Kanalizační siť pro veřejnou potřebu s vyznačením výpustí
Zdroj dat: PRVK 2020 (SČVK, FVS, obce)

 

  

 

Riziková zařízení
Editační mapová aplikace, aktualizováno průběžně
Zdroj dat: agendy OŽPZ a HZS