MALUJEME ZEMI PŘÍBĚHŮ.
Letos s podtitulem: Svět čarodejnického učně. 

Vytvořme svět plný fantazie na motivy příběhů Harryho Pottera. Nové výzvy, nové krajiny, nová dobrodružství.

Účastníci  budou malovat fantazijní svět, ale není třeba se držet literární předlohy. Opět bude podmínkou navázat alespoň několika prvky své dílo na předchozí malíře. 

Výsledné práce budou digitálně spojeny do velké mapy. Tato bude vytisknuta kvalitním velkoplošným tiskem a formou posteru předána zúčastněným školám. 

 

A JAK SE BUDE MALOVAT?

Technika: akvarel (vodové a anilinové barvy), dokresba tušovými perky, černými fixami nebo tužkou. Formát: A3. Výtvarné potřeby zajišťuje organizátor.

Míst na malování je asi 16.  Zbytek třídního kolektivu se může zúčastnit akce Mapy kolem nás, která probíhá souběžně ve stejných prostorách.

 

KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT?

Zveme všechny žáky a studenty škol se zájmem o malování. Třídní kolektivy se musí zaregistrovat (na mail: irena.koskova@kraj-lbc.cz nebo telefonicky +420 485 226 412, stav registrace najdete zde: https://goo.gl/gbnjKE), abychom pro všechny zajistili místa k tvorbě.

Ale přijít může kodokoliv z veřejnosti! Jednotlivci se nemusí (ale mohou) předem zaregistrovat. 

 

UPOZORNĚNÍ

Výtvarné práce vytvořené během akce zůstávají ve vlastnictví pořadatele. Účastníci soutěže souhlasí se zveřejněním své práce či její reprodukce na webových stránkách organizátora soutěže a v jeho propagačních materiálech.

 

Omluva

Bohužel v loňském roku se nepovedlo zrealizovat souvislejší plochu malby Země příběhů, kterou by bylo možné předávat účastníkům. Za to se omlouváme. Nicméně v případě zájmu se můžeme domluvit na tisku menších fragmentů.

 

Malování je součástí akce Mapy kolem nás

  

 
 


Stáhněte si letáček k akci

 

A JAK TO DOPADLO POPRVÉ?

 

FOTO Z MINULÝCH ROČNÍKŮ

 

AKCE NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

FB kanál pro průběžnou komunikaci, posílání námětů i připomínek
http://www.facebook.com/dnygisliberec