Vítáme Vás na geoportále provozovaném resortem životního prostředí a zemědělství na Libereckém kraji. Můžete zde očekávat zejména mapové úlohy z oblasti životního prostředí, zemědělství a povodňové ochrany. Věnujeme se popularizaci těchto oblastí pro veřejnost a hledáme nové možnosti pro práci s mapou. Mapy a hry je nová výzva pro všechny formy práce s mapou - papírovou, elektronickou nebo její využití při outdoorových hrách.
 

Zrušení akce Mapy kolem nás 2020

Vážení příznivci naší akce, s lítostí Vás musíme informovat, že kvůli nastalým epidemiologickým podmínkám spojeným s COVID-19 jsme nuceni akci Mapy kolem nás 2020, plánovanou na 13. - 15. října 2020, zrušit. V platnosti nadále zůstává fotovýstava JizerkyLove - Hory severu, distanční forma malování a připravujeme náhradní videopřednášky.

AKTUALITY

Školení práce s geoportálem

 

Śkolení připravujeme na míru, podle aktuálních požadavků. V nejbližší době nepřipravujeme další školení uživatelů
Před školením je nutné mít založen uživatelský účet. Postup vytvoření v manuálu.

PORTÁL SUCHO & RETENCE VODY

Spustili jsme mapový portál věnovaný problematice sucha a retence vody v Libereckém kraji.
Krátké prezentační video s ukázkami práce s portálem najdete zde   https://youtu.be/Wq5t3WBTk9g   Jedná se o přípravnou fázi projektu zaměřenou na sběr dostupných dat.


AKTUALIZACE DAT

Byla provedena aktualizace vrstvy lesů. V projektu lesy (kategorizace lesů) a v projektu podkladů ÚAP. Data poskytl ÚHUL. (4.3.2020, ká)

Aktualizace dat

Byla dokončena aktualizace dat katastru nemovitostí  k 22.1.2020:

  • grafické soubory pro k.ú. s DKM, KMD (nově dopracována část k.ú. Cvikov a Horní Branná)
  • databáze aplikace Evidence nemovitostí EN
  • databáze definičních bodů parcel
Pozor! Tato data již neobsahují žádné údaje o vlastnících parcel s výjimkou IČ organizace. Z tohoto důvodu nadále v aplikaci EN nenaleznete žádné údaje o vlastnících (žádná jména, názvy, natož adresy, RČ), tím pádem nelze pro vyhledávání parcel použít jméno/název vlastníka. Naproti tomu zůstává plnohodnotná informace u mapové vrstvy Katastr nemovitostí/Přehled vlastnictví vybraných organizací.
 
Nově také bylo odstraněno zobrazení doprovodných informací k vodovodním a kanalizačním sítím pro veřejnost v mapové aplikaci Plán rozvoje vodovodů a kanalizací LK https://prvk.kraj-lbc.cz/mapa. Informace budou nadále dostupné jen přihlášeným uživatelům s příslušným oprávněním.

DOČASNÉ OMEZENÍ FUNKČNOSTI

Prosíme uživatele o trpělivost. Z důvodu zvýšení bezpečnosti proti kybernetickým útokům na našich serverech probíhají od 1.10. 2019 do odvolání úpravy systémů.

MAPY KOLEM NÁS 2019

Připravujeme pro vás již tradiční akci Mapy kolem nás v krásných prostorách Krajské vědecké knihovny v Liberci. Termín: 15. - 17.října 2019. Akci se věnujeme na samostatných stránkách: https://atlas.kraj-lbc.cz/mapy-kolem-nas.  


ZNOVUZPROVOZNĚNÝ VÝDEJNÍ PORTÁL

Od 25.7.2019 je opět v provozu výdejní portál pro poskytování geografických dat odboru životního prostředí a zemědělství. Najdete ho na adrese https://geoportal.kraj-lbc.cz/vydej/. Bude třeba, aby si správci územně analytických dat z ORP vytvořili na geoportále účty, aby mohli stahovat data pro potřeby agend ÚAP. Na výdej data navazuje mapová úloha https://geoportal.kraj-lbc.cz/uap, která vizualizuje aktuální obsah poskytovaných dat.

Aktualizace dat katastru

Dne 24. 7. 2019 byla provedena aktualizace dat katastru nemovitostí (stav k 9.7.2019):
  • grafické soubory pro k.ú. s DKM, KMD (nově dokončena k.ú. Všeň a Jítrava)
  • databáze aplikace EN
  • databáze definičních bodů parcel

Tato data již neobsahují žádné údaje o vlastnících parcel s výjimkou IČ organizace. Z tohoto důvodu nadále v interní aplikaci EN nenaleznete žádné údaje o vlastnících a nelze pro vyhledávání parcel použít jméno/název vlastníka. Naproti tomu zůstává plnohodnotná informace u mapové vrstvy Katastr nemovitostí/Přehled vlastnictví vybraných organizací.


ODSTÁVKA APLIKACÍ

Během pondělního odpoledne dne 20.5.2019 od 14:00 – 17:00 je naplánována odstávka geoportálu https://geoportal.kraj-lbc.cz/ a povodňového portálu https://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/ z důvodu provedení nutných aktualizací systému. Děkujeme všech uživatelům na trpělivost.

Dočasné vypnutí aplikace pro výdej dat

Z důvodu přechodu na novou serverovou technologii dočasně ukončujeme činnost Výdejního portálu dat, který byl od roku 2005 dostupný na adrese http://maps.kraj-lbc.cz/vydej/. O zprovoznění nové verze výdeje dat Vás budeme informovat na stránce https://geoportal.kraj-lbc.cz/data-a-sluzby

Uživatelské účty

S ohledem na požadovanou úroveň kybernetické bezpečnosti jsou na geoportále https://geoportal.kraj-lbc.cz/  i povodňovém portále https://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/nastaveny minimální požadavky na úroveň přístupového hesla:

  • minimálně 8 znaků, z toho alespoň jeden malý znak a jedna číslice
  • expiraci hesla po 6 měsících

Protože od založení prvních účtů už 6 měsíců uplynulo, některé účty budou nefukční. Prosím, pošlete mailem přihlašovací jméno (většinou služební email) a návrh nového hesla dle výše uvedených požadavků. Heslo si pak můžete (měli byste) změnit kliknutím na přihlašovací účet.


Přechod na protokol HTTPS

Během dopoledne 3.1.2019 (ve čtvrtek) budeme převádět geoportál na chráněný protokol https. Není vyloučena dočasná nefunkčnost portálu. Prosíme uživatele o trpělivost. Výhledově bude tedy mít geoportál adresu https://geoportal.kraj-lbc.cz/ . Z původní adresy bude na novou automaticky přesměrován.

POVODŇOVÝ PORTÁL LIBERECKÉHO KRAJE

Upozorňujeme na připravované ukončení "starého" povodňového portálu po převedení všech funkcionalit na nový povodňový portál https://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/. Ukončení bude provedeno v prosinci 2018. Uživatelé budou předem vyzváni k vytvoření uživatelského účtu na tomto serveru. V souvislosti s přechodem na nový portál byla již zastavena editace některých dat na starém portále (povodňové komise, povodňové škody, povodňové organizace, zadávání SPA)

Kvalita vody

Podívejte se na zajímavou aplikaci, která přehledně ukazuje kvalitu pitné vody v kraji. Konkrétně hodnoty ukazatelů tvrdost, vápník, hořčík, dusičnany a fluoridy v pitné vodě ve vodovodech provozovaných společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. zobrazeny v mapě.

 


Mapy kolem nás 2018

Intenzivně pro Vás připravujeme akci MAPY KOLEM NÁS - MAPDAY´S. Zveme hosty, tiskneme mapy, vymýšlíme nové úlohy. Termín akce je již od 9. do 11. října 2018! Od 3. září otevíráme registraci pro školní kolektivy. 

Stránku věnovanou akci najdete zde: http://atlas.kraj-lbc.cz/mapy-kolem-nas


Odstávka serverů dne 13.června 2018

Vážení uživatelé Geoportálu http://geoportal.kraj-lbc.cz/ , Povodňového portálu http://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/  a Atlasu Libereckého kraje http://atlas.kraj-lbc.cz/. Během dneška, 13. června 2018, bude probíhat převedení našich serverů na jiného adresního rozsahu,  změna jejich IP adres a migrace na jiné serverové umístění. Jako uživatelů se Vás to dotkne jen výpadkem služeb dnes mezi 13:00 až 15:00. Adresy aplikací zůstanou stejné. Děkujeme za trpělivost a upozornění na případná následné nefunkčnosti. 
(i-ká, 13.6.2018)

Úpravy v poskytování informací o vlastnictví parcel

Od zítřka začíná platit nařízení Evropského parlamentu a Rady, č. 2016/6791, tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které upravuje ochranu osobních údajů a týká se všech členských státech EU (tzv. GDPR). S ohledem na toto nařízení jsme byli nuceni provést úpravy i v poskytování informací o vlastnictví parcel KN v našich mapových aplikacích: Geoportále http://geoportal.kraj-lbc.cz/  a Povodňovém portále http://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/  Libereckého kraje. Úpravy zahrnují zejména odstranění RODNÝCH ČÍSEL a ADRES BYDLIŠTĚ ze všech dostupných databází poskytovaných prostřednictvím modulu Evidence nemovitostí našich mapových aplikací.

Zdrojem informací o vlastnictví parcel KN jsou data ISKN Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK), která jsou pravidelně (1x za kalendářní čtvrtletí) získávána prostřednictvím výměnných dat ISKN, tzv. VFK souborů. S ohledem na opatření související s nařízením GDPR připravil ČÚZK omezení informací o osobních údajích na podzim tohoto roku. Tato omezení jsou detailně popsána na stránkách ČÚZK: http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Dopady_GDPR_na_data_a_sluzby_CUZK.aspx. V důsledku těchto omezení nebude od podzimu tohoto roku ve VFK souborech ČÚZK poskytována žádná informace o vlastnících parcel, ať už jde o fyzické osoby, ale rovněž i o všechny právnické osoby (organizace).

(i-ká, 24.5.2018)


Aktualizace dat katastru nemovitostí

Proběhla aktualizace dat katastru nemovitostí, poslední v půdobní podobě před platností GDPR (grafické soubory pro k.ú. s DKM, KMD, databáze aplikace EN, databáze definičních bodů parcel)

(akt: 15.5.2018, Ká)


REVIZE DAT ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ

Byla provedena revize dat záplav a provedeny tyto změny a doplnění dat, včetně souvisejících dokumentů: 
  • aktualizace dat pro Mšenský potok, Olešku (frýd.), Svitávku a  Šporku
  • do návrků záplav k projednávání byla přidána data: Šenovský potok, Ploučnice ve Stráži, dolní úsek Jizery

Data byla prostřednictvím výdejového portálu nabídnuta úřadům územního plánování a POVIS. Byla aktualizována příslušná metadata.

(akt: 10.5.2018)


Je zobrazeno 1 - 20 položek z celkového počtu 89.
Položek na stránku 20
  5

MAPY KOLEM NÁS

Informace o akci MAPY KOLEM NÁS byly přesunuty na stránky našeho webu Atlas Libereckého kraje, který se na aktivity kolem vzdělávání specializuje: 
http://atlas.kraj-lbc.cz/mapy-kolem-nas

MAPY KOLEM NÁS 2020

Akce je kvůli nastalým epidemiologickým podmínkám spojeným s COVID-19 zrušena. Více info zde: https://atlas.kraj-lbc.cz/mapy-kolem-nas 

MAPY KOLEM NÁS 2019

  

A CO JSME MOHLI VIDĚT NA PŘEDCHOZÍCH ROČNÍCÍCH AKCE?

MAPY KOLEM NÁS 2018

 

MAPY KOLEM NÁS 2017

Od mapy k hernímu světu

 

 

  
Jsme partnery projektu pro tvorbu národní kartografické sítě