Povodňový portál LK

Aktualizace dat Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací

odpadyTřídění odpadu

zdravotní a sociální službyknihovny

 Obecní zpravodaje

NOVÉ MAPOVÉ PROJEKTY

Mapový projekt (z července 2016) zobrazuje tiskoviny, které vydávají obce Libereckého kraje. Najdete ho na adrese: http://geoportal.kraj-lbc.cz/zpravodaje. Po kliknutí na obrazovou ikonu zpravodaje se dostanete na aktuální číslo zpravodaje na webu obce.

DALŠÍ PROVOZOVANÉ APLIKACE

odrazka KATALOGOVÝ KLIENT

(návod na práci s katalogovým klientem najdete zde)

odrazka METAINFORMAČNÍ KATALOG MICKA (nový!)

odrazka VÝDEJNÍ DATOVÝ PORTÁL

odrazkaSTRÁNKY NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Povodňový portál na Facebooku

Dny GIS na Facebooku

Geohra a Toulky po mapách na Facebooku

 

REGISTR LOŽISEK

[leden 2013]  Registr ložisek a těžební činnosti na území Libereckého kraje zpracovaný Českou geologickou službou Praha na podporu Regionální surovinové politiky Libereckého kraje

Registr obsahuje přehled všech ložisek nerostných surovin nacházejících se na území kraje, umožňuje vyhledávání ložisek podle katastrálních území, obcí, druhu suroviny, chráněných ložiskových území, dobývacích prostorů,  stavu využití ložiska a dalších atributů. Ke každému ložisku je uvedena jeho základní charakteristika a jaké využití ložiska je navrženo v Regionální surovinové politice Libereckého kraje.

ODRÁŽKA Mapová aplikace ČGS:  REGISTR LOŽISEK 

 

OCHRANA PŘÍRODY

[únor 2013]  Připravovaná velkoformátová mapa k tisku pro přírodovědnou expozici libereckého muzea. Aktualizace dat maloplošných chráněných území. Uvedeny i připravovaná vyhlášení, která zatím nejsou v platnosti (PR Černá Desná).

ODRÁŽKA Rastrová mapa zobrazená přes zoomify